Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych z obiektów będących w użytkowaniu Rejonu GDDKiA w Słubicach w latach 2020 - 2022


 

GDDKiA 


Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

Zał.1 OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Zał.2 Kosztorys ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

Zał. 3 Formularz ofertowy

 

                         

GDDKiA 

 

Oświadczenie