Kolejne umowy na dokumentację - autostrada A4 i droga ekspresowa S-19
Podpisano umowy na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami i decyzjami, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej i kosztorysu inwestorskiego budowy autostrady A4 na odcinku węzeł „Rzeszów Centralny” - węzeł „Rzeszów Zachodni” oraz drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł „Rzeszów Zachodni” - węzeł „Świlcza". Konsorcjum firm Mott MacDonald Limitedz / Pracownia Projektowa Promost Consulting wykona zadanie za kwotę 1.668.786,76 euro brutto, w 74 miesięce (wraz z nazdorem autorskim) licząc do daty udzielenia zamówienia. Kontrakt finansowany będzie z funduszu TEN-T.