Stan nawierzchni na krajówkach - raport na koniec 2007 roku
Do 55% wzrósł odsetek dróg o dobrej nawierzchni – wynika z corocznego raportu o stanie nawierzchni dróg krajowych przygotowanego przez GDDKiA po roku 2007. Drogi krajowe to łącznie 18tys. km, a zatem już blisko 10 tys. km zyskało ową nawierzchnię.

W 2005 roku zmodernizowanych zostało 1600 km dróg krajowych, w roku 2006 blisko 2000 km, natomiast w roku ubiegłym ta wartość to 1700 km. Takie działania GDDKiA związane z realizacją programu odnowy i rehabilitacji nawierzchni sieci dróg krajowych, pozwoliły osiągnąć na koniec 2007 roku odsetek 55% dróg krajowych w stanie dobrym. Na lata 2008-2013 rozplanowano odnowę ponad 6000 km tras krajowych.

Program odnowy drogowej sieci krajowej jest uzupełnieniem Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Co rok, w latach 2008-2012 na remont istniejących dróg przeznaczone jest blisko 4 mld złotych.

Więcej informacji na temat Systemu Oceny Stanu Nawierzchni - zobacz