Zamówienie z dnia 18.03.2020

Przedmiot zamówienia:

Wywóz gruzu i zmieszanych odpadów budowlanych z nieruchomości Zamawiającego, tj. Laboratorium Drogowego, ul. Nowotoruńska 31 w BydgoszczyFormularz ofertowy należy przesyłać na adres:

za pośrednictwem operatora pocztowego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy

ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz tel. 52 323 45 00, fax: 52 323 45 04

lub osobiście dostarczyć na w/w adres: budynek A, 1 piętro, pok. 15 – Punkt kancelaryjny;

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dwalczak@gddkia.gov.pl

do dnia 25.03.2020 r. do godziny 10:00.

 

Osoba prowadząca sprawę: Dawid Walczak, tel. 52 32 34 533/611

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.03.2022 r.