Ochrona i dozór mienia GDDKiA O/ZG Rejon w Żarach Obwód Drogowy w Trzebielu przy ul. Tuplickiej 23, poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną.


GDDKiA 

 

Dokumentacja z rozpoznania rynku 

 


 

GDDKiA 


Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

 

Formularz ofertowy

 

                         

GDDKiA 

 

Umowa o powierzenie 

 

 

GDDKiA 

 

 

Wzór umowy