Dostawa baterii alkalicznych i akumulatorów.


 

Zamawiający unieważnia postępowanie bez wyboru oferty.

 


 

GDDKiA 


 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

 

Formularz  ofertowy

 

 

GDDKiA 

 

 

Formularz ofertowy