Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu kapitalnego budynku Rejonu w Żarach, ul. Wapienna 4” wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień do zgłoszenia robót i uzyskania braku sprzeciwu w realizacji robót w zakresie określonym w zgłoszeniu.


GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku

 


 

GDDKiA 

 

Wyjaśnienie do pytania z dnia 08.04.2020 r. 

 


 

GDDKiA 

 

Zmiana treści opisu przedmiotu zamówienia 

 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Wzór umowy 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 1 do umowy 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 2a Ogólne Wytyczne Zamawiającego

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 2b Wytyczne Zamawiającego 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 3 Wykaz zrealizowanych projektów 

 

 

GDDKiA 

 

Załącznik nr 4