Okresowa kontrola budynków Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze.


GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie i OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

 

Formularz ofertowy 

 

 

 

GDDKiA 

 

 

Formularz ofertowy