Legalizacja oraz konserwacja gaśnic wraz z przeglądem drzwi przeciwpożarowych będących w użytkowaniu GDDKiA O/ZG Rejon w Słubicach w latach 2020-2022r.


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

 

GDDKiA 

 

Kosztorys ofertowy 

 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy

 

 

 

GDDKiA 

 

Oświadczenie