Świadczenie czynności konserwacyjnych i napraw urządzeń oświetlenia dróg w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym, zlokalizowanych przy drogach krajowych będącym w zarządzie GDDK i A Oddział Zielona Góra Rejon w Żarach ul. Wapienna 4.


GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz cenowy

 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy

 

 

 

GDDKiA 

 

Potwierdzenie wizji lokalnej 

 

 

 

GDDKiA 

 

Umowa o powierzenie danych osobowych 

 

 

 

GDDKiA 

 

Wzór umowy