Do końca roku od Tuszyna do Częstochowy po nowej jezdni autostrady A1

Podtrzymujemy deklarację z lutego br. i do końca grudnia 2020 roku chcemy połączyć województwa łódzkie i śląskie autostradą A1. Prace prowadzone są nawet nocą, m.in. przy budowie nowych wiaduktów.Domykamy A1. Plan to ruch po jednej jezdni jeszcze w 2020 roku! GDDKiA 

Przypominamy, że termin realizacji całej autostrady A1 to 2022 rok. Trzy pasy w każdą stronę. Postanowiliśmy zawiesić sobie poprzeczkę wysoko i chcemy, aby do końca tego roku kierowcy mogli skorzystać już z jednej nowej jezdni. Na zasadach tymczasowej organizacji ruchu wykorzystamy trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny i udostępnimy kierowcom po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. To ambitny plan, ale w przypadku autostrady A1 i obwodnicy Częstochowy już pokazaliśmy, że takie trudne założenia potrafimy realizować.

 

Do końca roku celem jest przełożone ruchu na całym ciągu A1 od Tuszyna do Częstochowy. W sumie to ponad 80 km nowej jezdni na wszystkich pięciu odcinkach. Tak aby kierowcy mogli korzystać z bezpiecznej drogi, dwa pasy w każdą stronę - p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Żuchowski, podtrzymuje swoją deklarację z lutego br.

 

Płynniej i bezpieczniej

Jeszcze w tym roku planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ciągu głównym autostrady. Ruch pojazdów zostanie przeniesiony na jedną, nową jezdnię przyszłej autostrady, a kierowcy będą poruszali się nią tak jak dotychczas w czasie budowy - w obu kierunkach. Obecnie ruch obywa się po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1, po mocno wyeksploatowanej już jezdni, z zwężeniami i licznymi nierównościami.

Przeniesienie ruchu na nowo budowaną jezdnię znacznie podniesie komfort jazdy i zwiększy jej bezpieczeństwo. Pozwoli to również na skrócenie czasu przejazdu tym odcinkiem, który obecnie z uwagi na zły stan nawierzchni i zawężenia, w godzinach szczytu, jest wydłużony. 

 

A1 - chcieć to móc. Już dwukrotnie udało się to udowodnić.

Otwarcie obwodnicy Częstochowy w ciągu A1 do końca 2019 roku miało być niewykonalne.

Udostępniając kierowcom ten odcinek 23 grudnia 2019 roku zadeklarowaliśmy uruchomienie jeszcze w lutym 2020 roku węzła Częstochowa Jasna Góra. Tak też się stało - 15 lutego 2020 roku autostrada A1 została połączona z drogą krajową nr 43 relacji Wieluń - Częstochowa.

Województwo śląskie

A1 od granicy województwa śląskiego do Częstochowa Północ (bez węzła)

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36240/2019-rok-minal-pod-znakiem-budowy-autostrady-A1-i-drogi-ekspresowej-S1

 

Minęło 14 miesięcy od czasu rozpoczęcia robót budowalnych na tym prawie 17-kilometrowym odcinku. Wykonawca, z uwagi na korzystne warunki pogodowe, kontynuował zimą wykonywanie robót we wszystkich branżach, dostosowując zakres i tempo prac do panujących warunków pogodowych.

W zakresie robót drogowych kontynuowane jest wykonanie nasypów i wykopów oraz wykonywanie tymczasowej nawierzchni dróg technologicznych z destruktu powstałego z frezowania nawierzchni DK1. Wykonywane są również warstwy ulepszonego podłoża z gruntów niewysadzinowych oraz elementy odwodnienia na drogach poprzecznych do budowanej autostrady A1.

 

W zakresie robót mostowych prowadzone są prace na 18 obiektach inżynierskich. Kontynuowane są roboty ziemne (wykopy i zasypki fundamentów), roboty rozbiórkowe oraz roboty żelbetowe, tj. zbrojenie i betonowanie poszczególnych elementów żelbetowych – fundamentów, podpór i ustrojów nośnych. Sukcesywnie jest wzmacniane podłoże w postaci wierconych pali wielkośrednicowych.

Trwają także roboty branżowe, roboty rozbiórkowe istniejącej kanalizacji deszczowej oraz kontynuowana jest przebudowa sieci wodociągowej i gazowej. Trwa usuwanie kolizji linii elektroenergetycznych

 

Województwo łódzkie

A1 Tuszyn - Piotrków Trybunalski Południe 

Mimo kontraktowej przerwy zimowej, prace prowadzone były cały czas, co spowodowało wyprzedzenie harmonogramu. Aktualnie, zgodnie z deklaracją wykonawcy, prace projektowe zaawansowane są w 99 proc.,  zaś zaawansowanie rzeczowe wynosi 36 proc.

Prace w zależności od potrzeb wykonywane są również nocą – na przykład przy budowie nowych wiaduktów, pisaliśmy o tym tutaj: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37182/Utrudnienia-na-A1-woj-lodzkim-Rusza-budowa-nowych-wiaduktow

 

Na obecną chwilę wykonano w całości inwentaryzację geodezyjną, usunięto drzewa oraz rozebrano  jezdnię w kierunku Katowic, bariery ochronne, przepusty i pobocza. Roboty ziemne wykonano w 47 proc., podbudowę w ok. 50 proc. Również w połowie wykonano przepusty pod budowaną jezdnią. Rozpoczęto także prace związane z odwodnieniem, siecią kanalizacyjną, wodociągową i budowę zbiorników retencyjnych. Trwają przebudowy sieci: gazowych, wodociągowych i telekomunikacyjnych.  

 

A1 Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk

Podobnie, jak w przypadku odcinka „A”, prace, mimo przerwy zimowej, były kontynuowane. Na obecną chwilę projekt wykonany jest w ponad 97 proc. i ruszyły prace budowlane. Biorąc pod uwagę fakt, że umowa podpisana była przed niecałym rokiem, a zgodnie z kontraktem na projektowanie przewidziano 15 miesięcy, takie zaawansowanie prac należy uznać jako dobre, porównując do analogicznego okresu w przypadku odcinka „A”.  

Prace geodezyjne wykonano w 100 proc., podobnie, jak w przypadku usuwania drzew i krzewów. Aktualnie trwa frezowanie, odhumusowywanie, roboty ziemne, zbrojarskie i ciesielskie oraz przygotowawcze na obiektach inżynierskich, montowane są przepusty. Tutaj zaawansowanie szacowane jest na poziomie 20-30 proc. 

 

A1 Kamieńsk - Radomsko

Podobnie, jak w przypadku odcinków „A” i „B”, prace, mimo przerwy zimowej, były kontynuowane. Projekt wykonano w blisko 94 proc., zaś zaawansowanie rzeczowe sięgnęło 31 proc. Udało się zakończyć prace związane z rozbiórką obiektów inżynierskich. Dla przykładu: odhumusowanie skarp i terenów płaskich osiągnęło jest na poziomie88 proc., nasypy wykonano w 71 proc., drogi technologiczne wykonano w 100 proc., podobnie, jak rozbiórkę obiektów inżynierskich.

 

A1 Radomsko - granica województwa łódzkiego i śląskiego GDDKiA 

Prace kontynuowane były w okresie zimowym.  Na obecną chwilę projektowanie zaawansowane jest w 99 proc., zaś wykonanie sięgnęło 36 proc. Zakończono już niemal roboty przygotowawcze  (usuwanie drzewa, wytyczenia itp.). Roboty ziemne wykonano w 76 proc., w przypadku podbudowy zaawansowanie osiągnęło 60 proc., zaś przepusty w 10 proc. Średnie zaawansowanie prac w przypadku obiektów inżynierskich to ok. 35 proc.

 

Coraz bliżej zakończenia prac na budowie obwodnicy Częstochowy

7 lutego 2020 r. podpisaliśmy umowę na montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych na autostradowej obwodnicy Częstochowy. Zabezpieczenia zostaną wykonane na odcinku od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia z włączeniem autostrady A1 do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ. Zamontowane zostaną panele pochłaniające o powierzchni ponad 52,7 tysięcy m2, panele odbijające o powierzchni ponad 1,7 tysiąca m2, oraz przeciwolśnieniowe o powierzchni prawie 1,2 tysiąca m2.

Czytaj więcej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36558/Kolejna-umowa-dla-A1-podpisana-Rozpoczyna-sie-montaz-ekranow-akustycznych-i-przeciwolsnieniowych-na-obwodnicy-Czestochowy

 

2 kwietnia 2020 roku podpisaliśmy umowę na realizację oświetlenia na węzłach: Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia oraz w rejonie Miejsc Obsługi Podróżnych Wierzchowisko oraz Gorzelanka. Czytaj więcej: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37146/Wybudujemy-oswietlenie-drogowe-na-A1-na-wysokosci-Czestochowy

 

Kolejne przetargi

Do zrealizowania pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Pozostanie również wykonanie robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Ostatnim elementem będzie wykonanie Miejsc Obsługi Podróżnych oraz Obwodu Utrzymania Autostrady wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu.

 

Podejmujemy działania, aby do wakacji kierowcy mogli korzystać z węzła Częstochowa Blachownia. Lada moment rozpoczniemy roboty bitumiczne na rondzie umożliwiającym podłączenie węzła do DK46.