Zamówienie z dnia 22.04.2020

Przedmiot zamówienia:

Badanie stanu technicznego podpór wraz z batymetrią koryta rzeki dla trzech mostów zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy tj.

- most przez rz. Drwęcę w m. Głęboczek w ciągu dk 15 km 309+713

- most przez Kanał Lateralny w m. Wilcze Gardło, w ciągu dk. 56 km 4+301

- most przez Jezioro Gopło w m. Kruszwica dk 62 km 13+678Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszcz

ul. Fordońska 6 85-085 Bydgoszcz

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: cszczesik@gddkia.gov.pl lub osobiście

do dnia 30.04.2020 r. do godziny 14:00.

 

Osoba prowadząca sprawę: Czesław Szczesik, tel. 52 323 45 72

 

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy