Umowy na kontynuację budowy trasy S5 Nowe Marzy - Świecie Południe - Bydgoszcz Północ

Podpisaliśmy umowę na dokończenie budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Świecie Południe – Bydgoszcz Północ. Za kilka dni zostanie podpisana także druga umowa od Nowych Marz do Świecia Południe.GDDKiA

 

Umowa na kontynuację robót

23 kwietnia 2020 r. podpisaliśmy umowę z konsorcjum firm PBDiM Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner) na dokończenie prac budowlanych na odcinku drogi ekspresowej S5 między węzłami Świecie Południe (Dworzysko) i Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo). Długość tego odcinka wynosi 22,4 km. W ramach zadania zostaną wybudowane węzły Gruczno, Pruszcz, Trzeciewiec oraz Bydgoszcz Północ (tzw. dwuwęzeł).

 

Obowiązki wykonawcy GDDKiA GDDKiA 

W ramach tego zadania wykonawca zbuduje m.in. dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), węzły Gruczno, Pruszcz, Trzeciewiec oraz Bydgoszcz Północ (tzw. dwuwęzeł), a także zbuduje inne drogi towarzyszące drodze ekspresowej oraz drogi obsługujące teren przyległy. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w urządzenia służące bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochronie środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy. Czas realizacji wynosi 22 miesięcy bez okresów zimowych (15 grudnia - 15 marca), a koszt prac budowlano-montażowych – 583 377 261,00 zł.

 

Kolejna umowa niebawem

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z firmą Budimex na kolejny, ostatni już odcinek drogi ekspresowej S5 między węzłem autostradowym na A1 Nowe Marzy a Świeciem Południe (Dworzysko) o długości 23,3 km. Podobnie jak na innych odcinkach będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa po dwa pasy wraz rezerwą pod trzeci. Wykonawca zbuduje węzeł Sartowice, a także wyremontuje węzły Świecie Północ, Zachód i Południe na istniejącej obwodnicy tego miasta. Koszt prac budowlano-montażowych na tym odcinku wyniesie 566 786 115,60 zł. Termin wykonania został określony także na 22 miesiące bez wliczania okresów zimowych.

 

Dlaczego ponowny wybór wykonawcy?

Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5, 11 czerwca 2019 r. odstąpiliśmy od umów z firmą Impresa Pizzarotti. Wykonawca nie wywiązał się z wezwań GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał postanowień dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem. Nie regulował również płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. W sierpniu 2019 r. ogłoszono nowe przetargi na trzy zadania.

 

Strategiczne znaczenie S5

Droga ekspresowa S5 biegnąca z południa w kierunku północnym spinać będzie cztery aglomeracje: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz pośrednio Gdańsk, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym charakterze dla gospodarki kraju i dużym znaczeniu dla rozwoju portów w Gdańsku i Gdyni. Budowa drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, o długości prawie 130 km, przebiega od węzła Nowe Marzy na autostradzie A1 do granicy z województwem wielkopolskim.

 

Odcinki S5 w województwie kujawsko-pomorskim (z północy na południe):

GDDKiA 

  • Nowe Marzy - Świecie Południe (Dworzysko) – przed podpisaniem umowy;
  • Świecie Południe (Dworzysko) - Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo) – podpisana umowa;
  • Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo) - Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) - od grudnia 2019 r. w użytkowaniu, oddany przed czasem;
  • Bydgoszcz Opławiec (Tryszczyn) - Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) - w budowie, oddanie do ruchu planowane w 2020 r.;
  • Bydgoszcz Błonie (Białe Błota) - Szubin Północ - podpisana umowa na kontynuację prac budowlanych;
  • Szubin Północ - Żnin Północ - w budowie; w lutym br. został przełożony ruch z DK5 na jedną jezdnię S5; oddanie do ruchu całości planowane w 2020 r.;
  • Żnin Północ - granica województwa - od grudnia 2019 r. w użytkowaniu, oddany przed czasem.

 

Opracowujemy studium korytarzowe

13 października 2015 roku połączenie autostrady A1 z drogą ekspresową S7 wpisano w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zanim przejdziemy do realizacji odcinka S5 pomiędzy drogami A1 i S7 (o długości około 85 km) należy przeprowadzić prace przygotowawcze. Rozpoczęliśmy od studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne. Prace już trwają, a efekty poznamy w lipcu tego roku. Wykonane do tej pory wstępne analizy potwierdzają potrzebę przedłużenia ekspresowej „piątki”. Obszar objęty studium korytarzowym obejmuje teren trzech województw, 14 powiatów i 53 gmin o powierzchni przeszło 8 tys. km².

 

Informowaliśmy o tym na naszej stronie internetowej:

www.gddkia.gov.pl/pl/a/34757/Tworzymy-kompleksowy-ciag-drog-ekspresowych-w-polnocnej-Polsce

www.gddkia.gov.pl/pl/a/35750/S5-bedzie-kompletna

www.gddkia.gov.pl/pl/a/36679/Pracujemy-nad-polaczeniem-A1-z-S7-poprzez-S5

 

Opracowanie to, wzbogacone w początkowym etapie o studium sieci drogowej, umożliwi nie tylko określenie korytarzy dla potencjalnych przebiegów trasy i powiązań z siecią dróg publicznych, ale pozwoli przeprowadzić ich analizę i porównania. Taka analiza, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętych ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.), pozwoli na wybór najlepszych korytarzy drogowych, tj. najmniej konfliktowych i realnych pod względem ekonomicznym.

 

Wkróce umowa na kolejny odcinek S5, Ornowo - Wirawajdy

W przyszłym tygodniu podpiszemy umowę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej w okolicy Ostródy, o długości ok. 5 km. To kontynuacja obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16, która docelowo stanie się częścią drogi ekspresowej S5 na odcinku Grudziądz - Ostróda i stanowić będzie element ciągu dróg ekspresowych w północnej Polsce na linii wschód - zachód, na który złożą się: S10 Szczecin - Piła - Bydgoszcz, S5 Bydgoszcz - Grudziądz - Ostróda, S7 Ostróda - Olsztynek, S51 Olsztynek - Olsztyn, S16 Olsztyn – Ełk oraz S61 Ełk - Budzisko.