Zamówienie z dnia 27.04.2020

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w rejonie skrzyżowania DK5 z ul. Krakowską w m. Niwy.”Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

GDDKiA Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, lub e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl lub faksem nr: 52 323 45 04, do dnia 12.05.2020, do godz. 9:00.

 

Osoba prowadząca sprawę:

Jan Pocztarek, tel. 52 32-34-606

 

Termin realizacji zamówienia:

3 miesiące od dnia podpisania umowy.