Umowa na projekty i dokumentację autostrady A4
Wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej dla budowy autostrady A4, na odcinku Rzeszów – Jarosław jest przedmiotem umowy podpisanej we wtorek, tj. 5 sierpnia br. w siedzibie GDDKiA w Warszawie. Kontrakt o wartości 4 251 824,50 euro (brutto) został podpisany z konsorcjum firm: TEBODIN SAP- PROJEKT Sp. z o. o. / APIA XXI S.A. / APIA XXI IAK Sp. z o. o. / MP-MOSTY Sp. z o.o. Kontrakt współfinansowany z Funduszu Spójności. Termin realizacji wynosi 85 miesięcy (w tym nadzór autorski) od daty podpisania umowy, w tym całkowity termin wykonania opracowań projektowych wynosi 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej dla budowy autostrady A-4, na odcinku Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschodni) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250.00 do km 621+930.00, długość odcinka 40,68 km, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową.

W ramach zamówienia wykonana zostanie kompleksowa dokumentacja projektowa dla stadium projektu budowlanego (PB) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Przeznaczona do zaprojektowania inwestycja obejmuje budowę autostrady A-4 na odcinku od km 581+250.00 (rozpoczynającym się za węzłem „Rzeszów Wschodni”) do skrzyżowania z istniejącą drogą krajową nr 4 w km 621+930.00 na węźle „Rzeszów Wierzbna” (łącznie z węzłem) wraz z węzłami, skrzyżowaniami, MOP-ami, MPO, SPO, OUA, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczna nie związaną z drogą oraz urządzeniami ochrony środowiska.

Przedmiotowa dokumentacja nie obejmuje projektu węzła „Rzeszów Wschodni”, który zostanie zaprojektowany w ramach dokumentacji projektowej dla budowy drogi ekspresowej S-19. W dokumentacji projektowej należy ująć SPO zlokalizowaną za węzłem „Rzeszów Wschodni”(zgodnie z zatwierdzoną „Koncepcją Techniczną SPO na odcinku Rzeszów – Łańcut”).