Zamówienie z dnia 05.05.2020

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywne dostawy tonerów i tuszów do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek laserowych i atramentowych, kserokopiarek i faksów.Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz

lub osobiście dostarczyć na w/w adres: budynek A, 1 piętro, pok. 15 – Punkt kancelaryjny;

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: lmarchwant@gddkia.gov.pl

do dnia 15.05.2020 r. do godziny 10:00.

 

Osoba prowadząca sprawę: Łukasz Marchwant, tel. 52 323 46 11

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania do 31.07.2021 r.