Przebudowa skrzyżowania DK61 z ul. Akademijną w m. Jabłonna – możliwe utrudnienia w ruchu

Wznowione zostały prace związane z przebudową skrzyżowania DK61 z ul. Akademijną w Jabłonnie.Obecnie wykonywane są roboty związane z zabezpieczeniem robót przy kanalizacji deszczowej w ścieżce rowerowej oraz poboczu w kierunku Legionowa. Ruch pieszych odbywa się bez zakłóceń, natomiast wyłączony jest pas ścieżki dla rowerzystów.  

Na jezdni w kierunku Warszawy wykonawca prowadzi prace polegające na zmianie geometrii pasa dla skrętu w lewo. Roboty realizowane są pod ruchem z miejscowym zawężeniem lewego pasa.

 

Inwestor i zakres prac

Inwestorem zastępczym zadania jest gmina Jabłonna. Głównym celem jest poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Inwestycja polega na zaprojektowaniu a następnie wykonaniu prac na skrzyżowaniu polegających na poszerzeniu drogi o dodatkowe prawoskręty (na obu jezdniach: w kierunku Legionowa i w stronę Warszawy), przebudowie istniejących chodników i ścieżek pieszo-rowerowych, oświetlenia, odwodnienia i urządzeń teletechnicznych.

 

Zmiany w organizacji ruchu i prace w terenie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jako zarządca ruchu zatwierdza oraz uczestniczy w pracach komisji wprowadzającej zmiany w organizacji ruchu na DK61.

Obecna zmiana w organizacji ruchu związana jest z miejscowym zawężeniem lewego pasa ruchu na jezdni w stronę Warszawy.

W kolejnych etapach, utrudnienia będą odczuwać piesi i rowerzyści z uwagi na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej i części chodnika a także korzystający z przystanku autobusowego, który zostanie przeniesiony na ul. Akademijną , w celu przebudowy zatoki autobusowej. W międzyczasie skrócony zostanie lewoskręt i zwężony lewy pas ruchu dla jadących na wprost jezdnią w stronę Legionowa.

Najtrudniejszym etapem pod kątem utrudnień dla kierowców, przewidzianym do wprowadzenia w połowie wakacji, będą ograniczenia w ruchu na ciągu głównym DK61, co będzie związane z frezowaniem nawierzchni i ułożeniem dwóch nowych warstw: wiążącej na poszerzeniach oraz ścieralnej na całej szerokości. W pierwszej fazie prace będą prowadzone na jezdni w kierunku Legionowa a następnie na jezdni w stronę Warszawy. W celu minimalizacji utrudnień w ruchu roboty będą prowadzone w porze nocnej i tylko w weekend. W tym czasie ruch kołowy w obu kierunkach będzie się odbywał jedną jezdnią.

 

Planowany termin zakończenie prac to koniec sierpnia 2020 r.