Zamówienie z dnia 18.05.2020

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie badań wód podziemnych w piezometrach zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S5 na odcinkach: Aleksandrowo-Tryszczyn (odcinek 3) oraz Jaroszewo-granica województwa (odcinek 7) z podziałem na zadania:

Zadanie 1 - Wykonanie badań wód podziemnych w 9 piezometrach zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S5 na odcinku 3 (Aleksandrowo-Tryszczyn);

Zadanie 2 - Wykonanie badań wód podziemnych w 6 piezometrach zlokalizowanych przy drodze ekspresowej S5 na odcinku 7 (Jaroszewo-granica województwa).Formularz ofertowy należy przesyłać na adres email:

  • sekretariat_byd@gddkia.gov.pl
  • mwisniewski@gddkia.gov.pl

lub faksem na nr: (52)323-45-04 do dnia 25 maja 2020 r. do godziny 12.00

 

Osoba prowadząca sprawę: Michał Wiśniewski, tel. (52) 323-45-56; 784 594 406 e-mail: mwisniewski@gddkia.gov.pl

 

Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2020 r.