PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ Nr 9
Radom – Rzeszów – Barwinek z drogą powiatową Nr 375 Widełka – Hucisko w mieście Widełka

 

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ Nr 9
Radom – Rzeszów – Barwinek
z drogą powiatową Nr 375 Widełka – Hucisko
w km 175 + 465 w m. Widełka


OGÓLNY OPIS INWESTYCJI

Droga krajowa Nr 9 Radom – Rzeszów – Barwinek jest zaliczona do sieci dróg międzynarodowych prowadząc ruch na kierunku północ – południe klasy GP.
Przebudowywany odcinek przebiega przez województwo podkarpackie, powiat kolbuszowski, miejscowość Widełka.


INWESTYCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


REALIZATORZY INWESTYCJI

ZAMAWIAJĄCY: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
INSPEKTOR NADZORU: Augustyn Majkut - GDDKiA Oddział w Rzeszowie
PROJEKTANT: Biuro Usług Budowlanych - Stalowa Wola - Andrzej Głąb
WYKONAWCA: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o.
ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów
LOKALIZACJA INWESTYCJI: od km 175+093 do km 175+655 - długość odcinka 562CZAS REALIZACJI: wrzesień 2005 r. – rozpoczęcie robót
PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA ROBÓT: maj 2006 r.

W miesiącu grudniu 2005 r. z powodu nastania warunków atmosferycznych uniemożliwiających dalszą realizację robót drogowych wprowadzono przerwę zimową.

ROBOTY W TOKU


zdjecie1_s.jpg
Wysepka na skrzyżowaniu z drogą powiatową  

 
zdjecie2_s.jpg
w-wa wiążąca dr Nr 9  

     

zdjecie3_s.jpg
Przebudowana zatoka autobusowa  

 
zdjecie4_s.jpg
w-wa wiążąca dr Nr 9  

ASORTYMENT WYKONANYCH ROBÓT

Roboty drogowe - Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm - 1 670 m2
- Podbudowa pomocnicza z kamienia łamanego gr. 15 cm - 1 778 m2
- Podbudowa z betonu asfaltowego BA 0/25 o gr. 10 cm - 2 793 m2
- Podbudowa z betonu asfaltowego BA 0/25 o gr. 18 cm - 1 670 m2
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/20 gr. 6 cm - 5 773 m2
Kanalizacja deszczowa - Rów kryty z rur o średnicy ø 60 cm - 400 m
- Przykanaliki z rur PCV ø 20 cm - 117 m
- Studnie rewizyjne o średnicy ø 1,2 m - 15 szt
- Studzienki ściekowe betonowe ø 500 - 30 szt
Przebudowa sieci i urządzeń obcych - Przebudowa kolizji teletechnicznych - 1 kpl
- Przebudowa sieci energetycznych
  a) demontaż linii napowietrznych
  b) wykonanie linii niskiego napięcia
Oświetlenie drogowe - Rozbudowa oświetlenia drogowego o długości 339 m

 


zdjecie5_s.jpg
Warstwa wiążąca na wykonanym nasypie  

 
zdjecie6_s.jpg
Kanalizacja deszczowa - kratka ściekowa studzienka rewizyjna  

Roboty wykonane w 2005 roku prowadzone były pod ruchem. Ruch odbywał się wahadłowo kierowany sygnalizacją świetlną.
 

ASORTYMENT ROBÓT DO WYKONANIA W 2006 r.

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwa ścieralna – 5 772 m2
2. Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej – 1 495 m
3. Budowa wysp kanalizujących na skrzyżowaniu – 263 m2
4. Oznakowanie pionowe i poziome – 855 m2/ 22 szt
5. Wyrównanie i uzupełnienie poboczy – nawierzchnia gruntowa z mieszanką żwirową – 299 m2
6. Humusowanie z obsianiem skarp –3 510 m2

ZDJĘCIA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT

Droga z kierunku Rzeszowa do Widełki_s.jpg
Droga z kierunku Rzeszowa do Widełki  
 
Wyjazd z drogi powiatowej_s.jpg
Wyjazd z drogi powiatowej  

Przebudowe skrzyżowanie w kierunku_s.jpg
Przebudowe skrzyżowanie w kierunku m. Kolbuszowa