Zamówienie z dnia 26.05.2020

Przedmiot zamówienia:

Usługi opróżniania i transport wraz z dostarczeniem do oczyszczalni ścieków, nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego znajdującego się na terenie nieruchomości Obwodu Drogowego nr 2 w Młyńcu k.Lubicza dla GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu.Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, 87-100 Toruń, ul.Polna 113, za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście

lub drogą elektroniczną na e-mail: bgajzel@gddkia.gov.pl lub faksem nr 56-6230709

w terminie do dnia 05.06.2020 r. do godz.12:00.

 

Osoba prowadząca sprawę: Beata Gajzel, nr tel: 56-6584064

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2022 r.