Zamówienie z dnia 28.05.2020 (2)

Przedmiot zamówienia:

Przegląd instalacji alarmowych i monitoringu wraz z wykonaniem projektów nowej instalacji alarmowej i monitoringu w obiektach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy.Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz

lub osobiście dostarczyć na w/w adres: budynek A, 1 piętro, pok. 15 – Punkt kancelaryjny;

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: malis@gddkia.gov.pl

do dnia 05.06.2020 r. do godziny 10:00.

 

Osoba prowadząca sprawę: Marcin Lis, tel. 52 323 45 25

 

Termin realizacji zamówienia: w ciągu 30 dni od podpisania umowy.