Stanowisko GDDKiA w sprawie nieścisłości po briefingu Ministra Transportu i Budownictwa i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że podana podczas środowej konferencji prasowej wartość opłaty dla samochodów ciężarowych na odcinku autostrady A2 Nowy Tomyśl-Konin w wysokości 330 zł dotyczy jedynie kategorii 5, czyli największych, nienormatywnych pojazdów ciężarowych.

Koszt przejazdu innych, mniejszych pojazdów ciężarowych wynosi odpowiednio:

  • kategoria 2: 81 zł
  • kategoria 3: 123 zł
  • kategoria 4: 189 zł.

Jednocześnie informujemy, że na skutek porozumień zawartych na przełomie września i października 2005 r., pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury a firmą Autostrada Wielkopolska, wszystkie pojazdy ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony (które muszą uiszczać opłatę winietową), nie muszą ponosić ww. kosztów, korzystając z tego odcinka A2.
Koszt ten został przerzucony na Krajowy Fundusz Drogowy, który wypłaca, co miesiąc, rekompensaty dla koncesjonariusza w wysokości 70% podanych wyżej stawek. W ujęciu miesięcznym daje to 20-25 mln zł.

Zasadnym jest zatem, by to GDDKiA dokonywała poboru opłat, gdyż pozyskane w ten sposób środki zasilą wyłącznie konto Krajowego Funduszu Drogowego i zostaną przekazane na kolejne inwestycje drogowe.