Nowoczesne drogi w województwie lubuskim

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stawia na nowoczesne i bezpieczne drogi. Szybko i komfortowo można przejechać wzdłuż województwa lubuskiego trasą S3 a także zatrzymać się przy przyjaznych Miejscach Obsługi Podróżnych.Ekspresowo z S3 
W 2019 roku zakończyliśmy budowę drogi ekspresowej S3. Ostatnim elementem była budowa mostu na Odrze w Cigacicach. Oddanie tego obiektu pozwoliło kierowcom na swobodny przejazd przez województwo lubuskie. Całkowita długość tej drogi ekspresowej w województwie lubuskim wynosi 184 km. Jej budowa została podzielona na sześć odcinków:

 

 1. II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego 
 2. Gorzów Wielkopolski - Międzyrzecz 
 3. II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza 
 4. Międzyrzecz - Sulechów 
 5. Sulechów - Nowa Sól 
 6. Nowa Sól - Kazimierzów

 

Przebudowa DK18 do parametrów autostrady 

Pod koniec 2019 roku rozpoczęliśmy realizację prac przy kolejnym, ważnym korytarzu komunikacyjnym łączącym Berlin z Wrocławiem. Droga krajowa nr 18 ma ciekawą historię. Zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym - połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. Jezdnia północna została wybudowana w pierwszej dekadzie XXI wieku.  

 

W listopadzie w 2019 roku została podpisana umowa na realizację pierwszego, z czterech zadań. W kwietniu 2020 roku podpisano umowę na kolejny odcinek wraz z przebudową węzła Olszyna. Kolejne umowy na pozostałe dwa odcinki zamierzamy podpisać na przełomie III/IV kwartału br. Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna - Golnice o długości ponad 70 km) do standardów autostrady. Inwestycja została podzielona na następujące odcinki realizacyjne: 

 • od granicy państwa do km 11,86 (2 kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r. 
 • od km 11,86 do km 33,76 blisko 4 km przed węzłem Iłowa – zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r. 
 • od km 33,76 do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego – trwa procedura przetargowa
 • od km 50,00 do granicy województwa - węzeł Golnice - ogłoszenie przetargu na roboty planowane jest na III kwartał 2020 r. 

Kolejne nowe obwodnice 
Planując nowe inwestycje, pamiętamy również o tak ważnych elementach na sieci, jakim są obwodnice miejscowości. W 2019 roku oddano do użytku obwodnicę Szprotawki w ciągu DK12, tym samym poprawiając parametry drogi w zakresie nośności i szerokości.

 

Obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22 jest na etapie przygotowania przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i realizację robót. Prowadzone są również prace przygotowujące dokumentację dla obwodnic:

 

 1.  Krosna Odrzańskiego w ciągu drogi krajowej nr 29 
 2. Kostrzyna nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31

 
Jednocześnie trwa weryfikacja złożonych ofert w ramach postępowania przetargowego na dokumentację projektową w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnic:

 

 1. Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22
 2. Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24
 3. Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu drogi krajowej nr 12 

 

W trosce o komfort i bezpieczeństwo podróżnych 

Oprócz prac mających na celu budowę nowych dróg, dbamy również o zapewnienie właściwego komfortu oraz bezpieczeństwa użytkownikom dróg. W IV kwartale 2019 roku oddaliśmy do użytku dwa nowe Miejsca Obsługi Podróżnych przy trasie S3:  

 

       1. MOP Racula 

           - lata realizacji: sierpień 2017 r.- grudzień 2019 r. 

           - wartość projektu: 13,3 mln zł

 

        2. MOP Lisiny 

           - lata realizacji: maj 2017 r. - grudzień 2019 r. 

           - wartość projektu: 14,3 mln zł 

  

Na kolejne Miejsca Obsługi Podróżnych podpisaliśmy umowy w 2019 roku 

 

        1. MOP Stożne 

           - lata realizacji: 2020 - czerwiec 2022 

           - wartość projektu: 21,9 mln zł 

  

         2. MOP Niegosławice 

           - lata realizacji: 2020 - czerwiec 2022 

           - wartość projektu: 23,3 mln zł 

 

W chwili obecnej na terenie województwa lubuskiego kierowcy mogą skorzystać z pięciu par MOP-ów (Marwice, Popowo, Kępsko, Racula i Lisiny). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podróżujących, podpisaliśmy umowy na dzierżawę MOP-ów z firmami paliwowymi. Na przełomie III/IV kwartału br. dzierżawcy przystąpią do rozbudowy i podniesienia MOP Popowo i MOP Kępsko do kategorii II, umożliwiającej podróżującym skorzystanie ze stacji paliw oraz gastronomii. Oddanie do użytkowania stacji paliw wraz z restauracją planowane jest na przełomie 2020-2021.  
 
Najważniejsze inwestycje 

Oprócz głównych szlaków komunikacyjnych, nie mniejsze znaczenie, szczególnie dla mieszkańców województwa, ma sieć dróg, z których większość stanowią drogi klasy GP. Na bieżąco prowadzone są prace mające na celu poprawę parametrów technicznych, utrzymanie właściwego stanu tych dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg. Cel ten realizowany jest poprzez bieżące remonty i przebudowy na istniejącej sieci. Rok 2019 był kolejnym, który przyniósł poprawę w zakresie sieci drogowej na terenie województwa lubuskiego. Jednocześnie pozwolił na przeprowadzenie szeregu prac pozwalających kontynuować oraz przystąpić do realizacji następnych zadań mających na celu rozwój sieci drogowej. Przeprowadzone zostały prace remontowe na łączną kwotę 66,5 mln złotych. Dwa największe zadania to: 

 • rozbudowa drogi krajowej nr 29 w m. Cybinka. 
 • rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Szprotawa do granicy z województwem dolnośląskim. 

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2020 r., zaplanowaliśmy m.in. następujące inwestycje: 

 • przebudowa skrzyżowania na rondo w celu poprawy BRD na drodze krajowej nr 27 w m. Wilkanowo, a także w Nowogrodzie Bobrzańskim, 
 • przebudowa skrzyżowania na rondo w celu poprawy BRD na drodze krajowej nr 32 w m. Gubinek, 
 • remont wiaduktu nad drogą S3 w m. Stożne, 
 • remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinkach Rzepin-Boczów, Stok-Bucze i Brójce-Lutol Suchy o łącznej długości prawie 12 km, 
 • budowa nowego mostu nad rzeką Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 32 w m. Brzózka.