Odliczamy do wakacji (cz.1)
Kierowco - patrz na znaki o zmiennej treści

Coraz częściej na autostradach i drogach ekspresowych w Polsce oprócz tradycyjnego oznakowania można spotkać tablice z elektronicznymi wyświetlaczami. To znaki o zmiennej treści, na których najczęściej wyświetlany jest numer telefonu informacji drogowej GDDKiA 19 111. Jednak, w zależności od sytuacji na drodze, mogą pojawiać się na nich np. analogiczne informacje, jak tradycyjne znaki zakazu lub informacje o objeździe czy prowadzonych pracach na drodze.Kierowco, jeśli widzisz na tablicy nad drogą zestawienie znaków na elektronicznych wyświetlaczach - zastosuj się do nich! W ten sposób informujemy Ciebie i innych użytkowników m.in. o ograniczeniu prędkości, zakazie wyprzedzania, zatorze drogowym, wypadku, prowadzonych pracach na drodze lub w jej otoczeniu, a w przypadku zamknięcia drogi o konieczności skorzystania z objazdu.

 

Znaki o zmiennej treści wykorzystujemy również do przypominania o prostych zasadach mających duży wpływ na bezpieczeństwo na naszych drogach: konieczności utrzymania odpowiedniego odstępu, jeździe prawą stroną czy też planowaniu odpoczynku w trakcie podróży.

 

W kolejnych materiałach przed zbliżającymi się wakacjami, będziemy przypominać o zasadach bezpiecznej jazdy na autostradach i drogach ekspresowych, sprawnym włączaniu się do ruchu, postępowaniu przy awarii pojazdu oraz podpowiemy gdzie zgłosić lub uzyskać informacje o sytuacji na drodze.