Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie, wyprodukowanie i dostarczenie do GDDKiA filmów edukacyjnych dla dzieci


Przedmiot zamówienia

Przygotowanie koncepcji oraz opracowanie, wyprodukowanie i dostarczenie do siedziby Centrali GDDKiA przy ul. Wroniej 53 w Warszawie (00-874) filmów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD).

 

Oferty cenowe należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.

 

Formularz ofertowy należy przesyłać do 2 lipca 2020 r. do godziny 14.00
na adres: janiszewska@gddkia.gov.pl  

 

Osoba prowadząca sprawę: Justyna Aniszewska, tel. 600 041 746