Rozpoczyna się najważniejszy etap realizacji 8,5-kilometrowego odcinka S1 Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

25 czerwca br. nastąpiło symboliczne „wbicie łopaty” oznaczające rozpoczęcie budowy tego odcinka S1. Całość inwestycji zostanie zrealizowana do sierpnia 2023 r.10 października 2019 r. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie nowego 8,5-kilometrowego odcinka Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki). Wykonawca inwestycji, w pierwszej kolejności, opracował dokumentację projektowo-wykonawczą, która została przyjęta do realizacji 6 maja br. Po trwających, w maju i czerwcu, przygotowaniach „frontu robót”, rozpoczyna się najważniejszy etap realizacji tej inwestycji – roboty budowlane. Ostatnim elementem będzie przeprowadzenie procedury kontrolnej, której efektem będzie otrzymanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zbudowanego odcinka drogi.

 

Wartość umowy na zaprojektowanie i wbudowanie tego odcinka drogi wynosi 1 378 952 702,84 zł.

 

Dwa przekroje i dwa tunele

Droga S1 na odcinku Przybędza - Milówka będzie posiadała dwa typy przekroju:

  • jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, wyposażony w jedną jezdnię składająca się z dwóch pasów w każdym kierunku,
  • dwujezdniowy o długości 4,8 km na odcinku tunelowym oraz między tunelami, wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Długość tuneli to ok. 830 m i 1000 m.

Węzły Przybędza i Milówka, wykonane częściowo w ramach budowy sąsiednich odcinków, rozbudowane zostaną o dodatkowe łącznice, umożliwiające pełne skomunikowanie z pozostałymi drogami.  

 

Kluczowe połączenie w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej  

Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki jest jednym z kluczowych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie, szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała - granica polsko-słowacka (Zwardoń) - Svrcinovec (powiat Czadca, Słowacja).

 

Ta droga ekspresowa znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 „oś drogowa Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe, poza granicami Polski, jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.

 

S1 w budowie

W najlepsze trwa budowa drugiej jezdni drogi S1 Pyrzowice - Podwarpie, o długości prawie 10 km, której zakończenie planowane jest w 2021 roku. Wybudowane są już wszystkie obiekty mostowe w ciągu nowej jezdni, na ukończeniu są roboty ziemne. Rozpoczęto już wykonanie warstw konstrukcji jezdni.

 

PRZED NAMI BUDOWA KOLEJNYCH ODCINKÓW S1

Budowa drogi ekspresowej S1 od Mysłowic Kosztowy do Bielska-Białej

W maju br. podpisaliśmy umowę na budowę jednego z czterech odcinków drogi S1 z Mysłowic od Bielska-Białej – odcinek Oświęcim - Dankowice o długości 15,1 km. 19 czerwca br. wybraliśmy wykonawcę budowy następnego, ponad 12-kilometrowego odcinka S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Rozstrzygnięcie dla ostatniego zadania na tej inwestycji, biegnącego od Mysłowic do Oświęcimia już wkrótce. Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku od Mysłowic Kosztowy do Bielska-Białej, o długości ponad 40 km, została podzielona na cztery odcinki realizacyjne:

I odcinek: węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) o długości 12,865 km;

II odcinek: węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice o długości 15,165 km;

III odcinek: Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem) o długości 12,02 km;

IV odcinek: obwodnica Oświęcimia o długości 9,045 km.

 

Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

W III kwartale br. planowane jest również podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza o długości 6,950 km po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1.

Lata realizacji: 2020-2022.

 

W PRZYGOTOWANIU 

S1 w Dąbrowie Górniczej

Podpisaliśmy również umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi ekspresowej S1 w Dąbrowie Górniczej o długość 2,72 km.

 

Rozbudowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice - Lędziny 

Umowę na zaprojektowanie rozbudowy podpisaliśmy 5 lipca 2019 r. Wykonawca zobowiązał się wykonać kompleksową dokumentację projektową i uzyskać niezbędne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Zapewni także wsparcie na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz będzie pełnił nadzór autorski w czasie realizacji robót. Rozbudowa obejmie istniejącą drogę ekspresową S1 na odcinku Mysłowice – Lędziny o długości 5,443 km. Podstawowe cele inwestycji to dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś, poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego, poprawa warunków komunikacyjnych.

 

Docelowo łączna długość drogi ekspresowej S1 wyniesie około 135 km.

 

Kalendarium dla odcinka Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki)

17 stycznia 2018 r. - wszczęcie postępowania przetargowego

11 maja 2019 r. - wybór oferty najkorzystniejszej po powtórzeniu czynności badania ofert w związku z wyrokiem KIO z 11 grudnia 2018 r.

13 września 2019 r. - wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach na skargę na orzeczenie KIO z 6 czerwca 2019 r.

10 października 2019 r. - zawarcie umowy z Wykonawcą w formule „Projektu i buduj”

10 sierpnia 2023 r. - umowne zakończenie inwestycji