Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Puław i mostu przez rz. Wisłę w Puławach.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w czwartek, 16 lutego br., umowę na budowę I etapu obwodnicy m. Puławy o długości 12,7 km wraz z budową nowego mostu przez Wisłę w Puławach (długość ponad 1 km). Wartość kontraktu wynosi 311 mln zł.

Jest on w 75% finansowany z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Transport – elementu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na wybudowanie obwodnicy i mostu przeznaczono 25 miesięcy. Trasa będzie miała klasę drogi głównej ruchu przyspieszonego – z jedną jezdnią, ale dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Na odcinku obwodnicy zaprojektowano dwa węzły drogowe – „Bronowice” i „Dęblińska”. Dla obsługi ruchu lokalnego i zapewnienia dostępu do pól i budynków zaprojektowano w poprzek trasy wiadukty i przejazdy gospodarcze, a wzdłuż trasy – tzw. drogi zbiorcze. W ciągu zaprojektowanej północnej obwodnicy Puław znajdzie się most przeprowadzający ruch przez rzekę Wisłę. Będzie to obiekt czternastoprzęsłowy. Na szerokości mostu będzie odbywał się ruch w obu kierunkach. Dla każdego kierunku ruchu przewidziane są po dwa pasy o łącznej szerokości 7,00 metrów, z opaskami bezpieczeństwa po 1,0 m szerokości każda i pasem rozdziału. Po obiekcie będzie dopuszczony ruch pojazdów o masie całkowitej do 50 ton.

Wykonawcą kontraktu będzie konsorcjum firm:

  • „Mosty Łódź” S.A. – lider konsorcjum
  • Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH
  • Vistal Sp. z o. o.
  • Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty – Łódź” S.A - to jedna z czołowych firm branży wykonawstwa konstrukcji inżynierskich budownictwa komunikacyjnego. Firma istnieje od 1991 roku, zatrudnia 352 pracowników i jest przedsiębiorstwem czysto polskim – bez obcego kapitału. Do największych robót prowadzonych obecnie przez „Mosty-Łódź” zalicza się budowa autostrady A2 na odcinku Emilia-Stryków, budowa ekspresowej obwodnicy Garwolina, czy drogi ekspresowej S69 Żywiec-Zwardoń.
    mpulawy-wizual.jpg