Bezpieczniej w miejscowości Dobiegniew
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą wojewódzką nr 160 i drogą powiatową nr F1371, w miejscowości Dobiegniew w województwie lubuskim.

Kontrakt zawarty został z firmą „MALDROBUD” Wiesława Malinowicz i Edward Malinowicz z Myśliborza. Wartość kontraktu wynosi 1,5 mln zł, z czego 61% dołoży Unia Europejska w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

mdobiegniew_st.JPG 
Skrzyżowanie przed przebudową  
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 22 z drogą wojewódzką nr 160 i drogą powiatową nr F1371, polegająca na wykonaniu ronda, przebudowie wlotów krzyżujących się dróg, zamknięciu ulicy Zwycięstwa i budowie nowych miejsc postojowych. W ramach przebudowy skrzyżowania zaprojektowano także kanalizację deszczową, oświetlenie drogi oraz przebudowę kolidujących odcinków sieci wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Przebudowa ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez jego spowolnienie i uporządkowanie, w tym zapewnienie właściwych warunków włączania się do ruchu z relacji podporządkowanych. Uspokojenie ruchu ma również spowodować wzrost bezpieczeństwa pieszych korzystających z chodników.

 

Planowany zakres przebudowy obejmuje m.in.:
- poszerzenie jezdni drogi krajowej i powiatowej wraz ze wzmocnieniem ich konstrukcji,
- budowę przejść dla pieszych wraz z azylami,
- remont nawierzchni na ciągach pieszych,
- modernizację odwodnienia,
- budowę 14 miejsc postojowych,
- przebudowę kolidującego uzbrojenia.


mdobiegniew.JPG 
Skrzyżowanie po przebudowie  
Cały projekt zgłoszony do współfinansowania ze SPOT zakłada przebudowę 25 niebezpiecznych skrzyżowań w całej Polsce. Zostały one wybrane po szczegółowych analizach ruchu i wypadkowości. Prace te zakładają między innymi ograniczenie prędkości i uspokojenie ruchu w obszarze skrzyżowania, wzrost czytelności układu skrzyżowania, maksymalne rozdzielenie i ograniczenie liczby punktów kolizji na skrzyżowaniu, poprawę przepustowości i płynności ruchu na skrzyżowaniu, a także zapewnienie właściwych (bezpiecznych) warunków ruchu pieszych w obrębie skrzyżowania.

Koszt realizacji całego projektu wynosi 71 mln złotych. 61% tej kwoty pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach SPOT realizuje 12 innych projektów. Są to:

 1. Przebudowa drogi krajowej numer 68 na odcinku Kukuryki - Wólka Dobryńska - www.Kukuryki.pl
 2. Przebudowa drogi krajowej numer 3 na odcinku Sulechów - Racula - www.SPOT.Racula.pl
 3. Budowa obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi krajowej numer 10 - www.iue.pl/kmz
 4. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Elbląg - Jazowa www.Jazowa-Elblag.pl
 5. Budowa autostrady A6 na odcinku Klucz - Kijewo - www.iue.pl/a6
 6. Budowa obwodnicy miejscowości Hrebenne - www.hrebenne.pl
 7. Przebudowa drogi krajowej numer 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki
 8. Budowa obwodnicy i mostu w Puławach - www.pulawymost.pl
 9. Modernizacja autostrady A4 na odcinku Balice - Opatkowice
 10. Obwodnica Grójca w ciągu drogi krajowej numer 7
 11. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Grójec - Białobrzegi
 12. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk

Całkowita wartość tych projektów wynosi niemal 3 miliardy złotych, z czego ponad 2 mld pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, a reszta ze źródeł Krajowego Funduszu Drogowego.