Ograniczenia w ruchu w dniach 3-4 czerwca
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. 161, poz. 1565) 3 czerwca 2006 r. od godz. 18.00 do godz. 22.00 i 4 czerwca 2006 r. od godz. 7.00 do godz. 22.00 obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.