Podpisaliśmy umowę na realizację kolejnego odcinka trasy Via Carpatia na Podkarpaciu

Podpisaliśmy umowę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 o długości 10,3 km od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica. To kolejny odcinek trasy Via Carpatia na Podkarpaciu, który wszedł w fazę realizacji. Oznacza to, że aktualnie w naszym regionie w budowie jest 65 km S19, a w przygotowaniu kolejne 75 km.  • Wykonawca: konsorcjum Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, kwota: 2 230 165 684,48 zł, termin: 70 miesięcy
  • Zakres robót obejmuje realizację pierwszego w regionie tunelu o długości 2 km
  • Podkarpacie: 30 km S19 oddane do ruchu, 65 km w budowie, 75 km w przygotowaniu 

Zakres prac GDDKiA 

Odcinek od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy realizowany będzie w systemie „Projektuj i buduj”, co oznacza, że wykonawca na podstawie Koncepcji programowej opracuje dokumentację techniczną. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2026, z czego 14 miesięcy to projektowanie, 7 miesięcy uzyskanie decyzji ZRID, 33 miesiące budowa. Do tego należy także doliczyć cztery okresy zimowe, tj. 16 miesięcy.

 

Zadanie zlokalizowane jest w powiecie rzeszowskim i strzyżowskim, na terenie gmin Boguchwała, Czudec, Niebylec i Strzyżów. W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ok. 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu w ciągu DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wykonany zostanie także dwupoziomowy węzeł Babica typu „trąbka” oraz pierwsze na Podkarpaciu Centrum Zarządzania Tunelem. W ramach zadania wybudowane zostaną dwie pary MOP (MOP II Lutoryż, MOP I Lutoryż) oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP II Lutoryż i przy Centrum Zarządzania Tunelem).

 

Największym wyzwaniem inżynieryjnym będzie budowa tunelu oraz estakad. Wynika to z pagórkowatego ukształtowania terenu, które wymusza wykonanie wysokich  estakad i tunelu zlokalizowanego około 80 m pod powierzchnią terenu. Nie bez znaczenia są także skomplikowane i złożone warunki gruntowo-wodne (flisz karpacki) występujące na przedmiotowym odcinku drogi.

 

Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 6 listopada 2015 r. wydał decyzję środowiskową (4 listopada 2016 r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

 

- Dzisiaj jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia. Rozpoczynamy realizację trasy Via Carpatia na południe od Rzeszowa, inwestycji w którą jeszcze nie tak dawno nikt nie wierzył. Budowa tej trasy jest niewątpliwie wielkim wyzwaniem inżynieryjnym. To zadanie trudne, kosztowne, ale niezwykle potrzebne, zarówno dla mieszkańców, jak i firm z tego regionu – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Komfort i bezpieczeństwo

Dzięki budowie S19 ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miejscowości w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 19, który powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców - wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo na drodze zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.

 

S19 w kierunku granicy polsko-słowackiej w Barwinku GDDKiA 

Aktualnie, na odcinkach na południe od Rzeszowa, wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe. Dużym wyzwaniem jest przeprowadzanie badań geologicznych w tak różnorodnym i skomplikowanym pod względem geologicznym terenie.

 

Koncepcja programowa (KP) opracowana dla odcinka Miejsce Piastowe – Dukla została już odebrana na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI). Kolejną będzie KP dla odcinka Iskrzynia – Miejsce Piastowe. Następnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację tych odcinków, które wspólnie stanowić będą swoistą obwodnicę Miejsca Piastowego.

 

S19 Babica - Barwinek (długość 74,84 km)

1. Babica - Domaradz, długość - 23,5 km, obecny etap: opracowanie KP,

2. Domaradz - Iskrzynia, długość: 12,8 km, obecny etap: opracowanie KP,

3. Iskrzynia - Miejsce Piastowe, długość: 9,9 km, obecny etap: opracowanie KP (przed ZOPI),

4. Miejsce Piastowe - Dukla, długość - 10,4 km, obecny etap: KP odebrana (po ZOPI),

5. Dukla - Barwinek, długość 18,3 km, obecny etap: opracowanie KP.

 

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Stan realizacji S19 przedstawia się następująco:

30,2 km - oddane do ruchu (od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe)

64,4 km - w realizacji (Projektuj i buduj)

74,8 km - w przygotowaniu (realizacja Koncepcji programowej)

 

Kalendarium

6 listopada 2015 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej  

4 listopada 2016 r. - wydanie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymującej w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Decyzja środowiskowa stała się ostateczna

19 stycznia 2017 r. - umowa na wykonanie Koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym (Wykonawca: konsorcjum: Promost Consulting i IRP Biuro Projektów, wartość: 6 303 627,00 zł).

3 października 2019 r. – ogłoszenie przetargu na realizację w systemie „Projektuj i buduj”

4 lutego 2020 r. - otwarcie ofert (sześć ofert: najniższa oferta - China Harbour Engineering Companyna kwotę 1 198 082 115,00 zł, najwyższa oferta - konsorcjum firm z liderem Porr na kwotę 3 195 977 598,35 zł)

15 maja 2020 r. - wybór najkorzystniejszej oferty (konsorcjum: Mostostal Warszawa i Acciona Construcción na kwotę 2 230 165 684,48 zł)

3 lipca 2020 r. - zakończenie kontroli uprzedniej przetargu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

10 lipca 2020 r. - podpisanie umowy na realizację

2020 - 2026 - lata realizacji