Ruszyły prace na budowie S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ

Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto dzisiaj budowę ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 na północ od Rzeszowa, od węzła Kamień do węzła Sokołów Małopolski Północ (długość ok. 8 km). Tym samym cały fragment S19 od granicy z woj. lubelskim do Sokołowa Małopolskiego o długości 54 km jest w budowie.



- W budowie jest już odcinek S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem o długości 130 km. Cieszy widok wielkiego placu budowy, który jest potwierdzeniem słów: nie obietnice, a konkretne działania. Dzięki tej drodze podróż z Rzeszowa do Lublina, a następnie do Warszawy, zostanie skrócona o kilka godzin. Nowa trasa będzie bezpieczna i komfortowa – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Jest ZRID, można budować

Inwestycja realizowana jest w systemie „Projektuj i buduj”. Wykonawca (Budimex S.A.) zaprojektował już ten odcinek drogi ekspresowej S19, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a teraz rozpocznie prace budowlane. Do zadań wykonawcy należeć będzie także opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wartość kontraktu to 286 403 716,49 zł brutto. Zakończenie budowy planowane jest w kwietniu 2022 r.

GDDKiA 

Opis inwestycji 

Odcinek S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ zlokalizowany jest w powiecie rzeszowskim, na terenie miasta i gminy Sokołów Małopolski oraz gminy Kamień. Dostępność drogi dla użytkowników będzie zapewniona poprzez węzły drogowe Kamień i Sokołów Małopolski Północ.

Ruch lokalny będzie się odbywał za pomocą dróg zbiorczych oraz bezkolizyjnych przejazdów drogowych z jednej strony drogi na drugą (bez połączenia z drogą ekspresową).

 

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowę m.in.:

- dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 8 km,

- węzłów drogowych Kamień (węzeł typu WB o kształcie pół karo i pół koniczyny) i Sokołów Małopolski Północ (węzeł typu WB o kształcie pół koniczyny),

- Miejsc Obsługi Podróżnych MOP I Górno Wschód i MOP I Górno Zachód,

- Obwodu Utrzymania Drogowego (OD) wraz z Centrum Zarządzania Ruchem (CZR) na terenie węzła Sokołów Małopolski Północ,

10 obiektów inżynierskich (6 obiektów nad drogą  ekspresową - wiadukty w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, 1 przejście górne dla średnich zwierząt, 1 przejście dolne dla średnich zwierząt, 2 przepusty do celów ekologicznych),

- dodatkowych jezdni dla obsługi ruchu lokalnego,

- infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, ekrany chroniące nietoperze siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe).

 

S19 Lublin - Rzeszów

S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia. W Polsce ma mieć on długość ponad 700 km i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. 

 

Kierowcy korzystają już z kilku odcinków S19 - zachodniej obwodnicy Lublina oraz odcinka od Sokołowa Małopolskiego do Rzeszowa. 130 km przyszłej S19, od Lublina do Sokołowa Małopolskiego, jest w trakcie realizacji. Inwestycję podzielono na 12 odcinków realizacyjnych, po sześć w województwie lubelskim (łączna długość to ok. 75 km) i podkarpackim (55 km). 

 

Na wszystkich trwają już prace w terenie o różnym zaawansowaniu wynikającym z terminu otrzymania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawcy prowadzą prace ziemne, powstają obiekty mostowe, miejsca obsługi podróżnych, a na niektórych fragmentach trasy prowadzone są roboty bitumiczne. Warstwa wiążąca ułożona jest już na ok. 20 proc. trasy głównej obwodnicy Janowa Lubelskiego.

 

Pierwszymi fragmentami trasy S19 kierowcy pojadą w 2021 roku, a całością w 2022 roku. Wówczas Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą za sprawą S17. Tym samym stolica Podkarpacia będzie mieć nowe, komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe ze stolicą Polski. Trasę o długości ok. 300 km łączącą przedmieścia Rzeszowa i Warszawy, pokonamy samochodem osobowym w czasie poniżej trzech godzin. Połączenie przez Lublin zastąpi dotychczasowy szlak prowadzący przez Radom, Opatów i Kolbuszową, czyli DK9.

 

Via Carpatia połączy Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Do projektu dołączyć mają także Finlandia, Estonia i Łotwa. 

 

Kalendarium

30 kwietnia 2014 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej

18 września 2015 r. - ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę (I etap)

23 czerwca 2017 r. - II etap przetargu - zaproszenie do składania ofert

21 grudnia 2018 r. - podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę(wykonawca: Budimex S.A.)

19 września 2019 r. - podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) - planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 848 408 745,83 zł. Wysokość dofinansowania UE: 412 806 332,82 zł

18 października 2019 r. - złożenie do Wojewody Podkarpackiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

9 lipca 2020 r. - uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID)

10 lipca 2020 r. - rozpoczęcie robót budowlanych

kwiecień 2022 r. - zakończenie budowy

GDDKiA