Skrzyżowanie w Nidzicy - kontrakt na przebudowę
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 545 w Nidzicy. Kontrakt zawierany jest z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego i Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Usług Sprzętowo – Transportowych z Nidzicy. Projekt polega na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 7 relacji Gdańsk - Warszawa z drogą wojewódzką nr 454 relacji Jedwabno - Działdowo. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w wysokości 61%.

mNidzica_foto.JPG  Planowany zakres przebudowy drogi krajowej obejmuje:
- budowę 2 wysp kierujących,
- budowę sygnalizacji świetlnej,
- wydłużenie istniejących pasów dla relacji lewoskrętnych na drodze krajowej,
- adaptację pasów włączeń oraz pasów dla relacji prawoskrętnych na drodze krajowej

mNidzica.JPG  Ze względu na przecinanie się dwóch dużych strumieni pojazdów, sygnalizacja świetlna jest rozwiązaniem które pozwoli na przejazd przez skrzyżowanie z minimalnymi stratami czasu, spowoduje również uspokojenie ruchu. Wybudowane wyspy zlikwidują zbędne powierzchnie na skrzyżowaniu. Ruch zostanie odpowiednio skanalizowany co wpłynie na zmniejszenie ilości nieprzewidywalnych zachowań kierowców którzy wykorzystywali powierzchnie wyłączone jako dodatkowe pasy ruchu.

Przebudowa skrzyżowania w Nidzicy kosztować będzie 2 mln zł, z czego 61% sfinansuje Unia Europejska w ramach SPOT.

Cały projekt zgłoszony do współfinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport zakłada przebudowę 25 niebezpiecznych skrzyżowań w całej Polsce. Zostały one wybrane po szczegółowych analizach ruchu i wypadkowości. Prace te zakładają między innymi ograniczenie prędkości i uspokojenie ruchu w obszarze skrzyżowania, wzrost czytelności układu skrzyżowania, maksymalne rozdzielenie i ograniczenie liczby punktów kolizji na skrzyżowaniu, poprawę przepustowości i płynności ruchu na skrzyżowaniu, a także zapewnienie właściwych (bezpiecznych) warunków ruchu pieszych w obrębie skrzyżowania.

Koszt realizacji całego projektu wynosi 71 mln złotych. 61% tej kwoty pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach SPOT realizuje 12 innych projektów. Są to:

 1. Przebudowa drogi krajowej numer 68 na odcinku Kukuryki - Wólka Dobryńska - www.Kukuryki.pl
 2. Przebudowa drogi krajowej numer 3 na odcinku Sulechów - Racula - www.SPOT.Racula.pl
 3. Budowa obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi krajowej numer 10 - www.iue.pl/kmz
 4. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Elbląg - Jazowa www.Jazowa-Elblag.pl
 5. Budowa autostrady A6 na odcinku Klucz - Kijewo - www.iue.pl/a6
 6. Budowa obwodnicy miejscowości Hrebenne - www.hrebenne.pl
 7. Przebudowa drogi krajowej numer 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki
 8. Budowa obwodnicy i mostu w Puławach - www.pulawymost.pl
 9. Modernizacja autostrady A4 na odcinku Balice - Opatkowice
 10. Obwodnica Grójca w ciągu drogi krajowej numer 7
 11. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Grójec - Białobrzegi
 12. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk

Całkowita wartość tych projektów wynosi niemal 3 miliardy złotych, z czego ponad 2 mld pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, a reszta ze źródeł Krajowego Funduszu Drogowego.