Autostrada A4 Wielicka - Szarów - otwarcie ofert
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że otwarto oferty w przetargu na budowę autostrady A4 węzeł „Wielicka – węzeł „Szarów”. Długość odcinka wynosi 19,9 km.

Lista złożonych ofert – zobacz

Realizowana inwestycja jest elementem Europejskiego Korytarza Transportowego Nr III, przebiegającego w kierunku wschód – zachód od granicy niemieckiej przez uprzemysłowioną część Polski. Jest również częścią europejskiej trasy E40. Kontrakt finansowany jest ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.