W sierpniu pojedziemy nową wschodnią jezdnią obwodnicy Morawicy
Trwają przygotowania do zaplanowanego na sierpień przełożenia ruchu na nową wschodnią jezdnię budowanej obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73. Po zmianie organizacji ruchu rozpocznie się przebudowa istniejącej zachodniej jezdni obwodnicy.

Na około 4-kilometrowej jezdni wschodniej ułożona została przedostatnia warstwa wiążąca nawierzchni. Do wykonania zostało między innymi tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome oraz zakończenie prac budowlanych na skrzyżowaniu z ulicą Żurawią w Piasecznej Górce. Ruch jezdnią wschodnią odbywał się będzie w obu kierunkach. Ta zmiana pozwoli na rozpoczęcie kolejnego etapu robót przy przebudowie jezdni zachodniej. Dla ruchu lokalnego udostępniona zostanie także większość dróg dojazdowych po wschodniej stronie obwodnicy. Również w najbliższym czasie piesi będą mogli korzystać z nowej kładki nad drogą krajową nr 73 w Bilczy.

 

Pierwszy etap obwodnicy Morawicy to inwestycja za około 78 mln złotych realizowana od 2018 roku w trybie projektuj i buduj, dlatego wykonawca - konsorcjum z liderem Mostostal Warszawa - najpierw przystąpił do wykonania optymalizacji projektowych, a po uzyskaniu stosownych decyzji do robót budowlanych. W I etapie obwodnica Morawicy budowana jest w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem podmiejskim i tranzytowym odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko-Zdrój i Tarnów. Nowy odcinek drogi krajowej nr 73 o długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica będzie miał dwie jezdnie i status drogi GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Nowa jezdnia powstanie po wschodniej stronie tej istniejącej, a po przełożeniach ruchu prawa jezdnia zostanie przebudowana. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa z drogami powiatowymi, dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie związana z drogą infrastruktura. Zgodnie z umową planowane zakończenie inwestycji to pierwsza połowa 2022 roku. Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. W drugim etapie inwestycji droga biec będzie po nowym śladzie. Trwa aktualizacja koncepcji programowej dla tego etapu.