Podlaska S19. Po Białymstoku, czas na Bielsk Podlaski

Do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE wysłaliśmy ogłoszenie o trzech przetargach na zaprojektowanie i wybudowanie trzech kolejnych fragmentów drogi ekspresowej S19 w województwie podlaskim.  Są to odcinki: Ploski - Haćki, Haćki - Bielsk Podlaski Zachód i Bielsk Podlaski Zachód - Boćki. AKTUALIZACJA: od 05 sierpnia ogłoszenie o przetargu jest widoczne na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl/ pod numerem: odcinek Ploski - Haćki ID 197581, odcinek Haćki – Bielsk Podlaski Zachód ID 197586, odcinek Bielsk Podlaski Zachód – Boćki ID 197584.To kolejne 30 kilometrów drogi ekspresowej S19 na Podlasiu, prowadzące na południe w stronę Lublina - od rzeki Narew (Ploski), przez obejście Bielska Podlaskiego, aż po miejscowość Boćki.  

 

Coraz więcej S19  

GDDKiA Wszystkie trzy części drogi ekspresowej S19, na które teraz ogłaszamy przetargi, są elementem przyszłego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia łączącego kraje nadbałtyckie z południem Europy. W sumie, w procedurach przetargowych (ogłoszenie przetargu lub otwarcie ofert) jest już na Podlasiu siedem odcinków S19 o łącznej długości przeszło 77,5 kilometra.

 

Warto dodać, że zadania, na które teraz ogłaszamy przetargi, tworzyć będą jednocześnie obejście od strony zachodniej Bielska Podlaskiego, co wyprowadzi ruch tranzytowy na osi północ - południe z tego ponad 25-tysięcznego miasta.  

Te trzy odcinki S19 to w sumie 30 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej w przekroju 2x2, przystosowanej do ciężkiego ruchu (obciążenie 115 kN/oś, kategoria KR6). Technologię wykonania konstrukcji nawierzchni (beton cementowy czy nawierzchnia bitumiczna) wybierze wykonawca.   

 

Węzły, mosty, wiadukty  

Na odcinku Ploski - Haćki o długość 8,89 km będzie 18 obiektów inżynierskich, w tym 14 będzie pełnić funkcję przejść dla zwierząt albo samodzielnie albo jako obiekty zespolone. Zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (para) - Haćki Wschód i Haćki Zachód.

 

Niemal identyczny, jeśli chodzi o długość, jest fragment Haćki - Bielsk Podlaski Zachód (9 km). Na tym odcinku - ze względu na bliskość miasta - zlokalizowano dwa węzły - Bielsk Podlaski Północ i Bielsk Podlaski Zachód. Zaplanowano też Obwód Utrzymania Drogowego. Wybudowanych tu zostanie siedem wiaduktów, dwa przejścia dla zwierząt oraz siedem przepustów ekologicznych (dla małych zwierząt/płazów).

 

Z kolei odcinek Bielsk Podlaski - Boćki jest najdłuższym z trzech, na które obecnie ogłaszamy przetargi. Ma 12,19 km. Zlokalizowano na nim węzeł Boćki, powstanie też sześć wiaduktów, sześć przejść dla zwierząt oraz pięć przepustów ekologicznych (dla małych zwierząt/płazów).  

 

Harmonogram dalszych prac na odcinkach:   

  • 31 lipca 2020 r. - przekazanie ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w Dz.U. UE  
  • 5 sierpnia 2020 r. - wszczęcie postępowania (publikacja)  
  • 9 września 2020 r. - termin składania/otwarcia ofert na odcinek Haćki - Bielsk Podlaski 
  • 11 września 2020 r. - termin składania/otwarcia ofert na odcinek Bielsk Podlaski - Boćki 
  • 14 września 2020 r. - termin składania/otwarcia ofert na odcinek Ploski - Haćki  
  • I kwartał 2021 r. - zawarcie umów na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”  
  • 2022-2024 - realizacja zadań 

Harmonogram przetargów na pozostałe podlaskie fragmenty S19: 

  • 31 sierpnia 2020 r. - ogłoszenie przetargu na odcinki Leszczka - Chlebczyn i Kuźnica - Sokółka