Rozpoczynamy remont na DK11 Oleśnica - Chodzież

Podpisaliśmy umowę na remont ponad 2 kilometrowego odcinka DK11 na odcinku Oleśnica-Chodzież. Wykonawca, firma STRABAG Sp. z o.o. na realizację zadania ma 120 dni od dnia podpisania umowy, co oznacza że, termin realizacji upływa z końcem listopada br. Wartość umowy to 6 386 487,25 zł brutto.Dzisiaj plac budowy zostanie przekazany wykonawcy. Na czas prowadzonych prac zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości do 50 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Kierowców prosimy o cierpliwość oraz zachowanie ostrożności.

 

W ramach remontu ponad 2 kilometrowego odcinka DK11 przewiduje się wykonanie następujących robót :

- przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego wyniesienie w teren oraz całodobowe utrzymanie oznakowania na czas robót,

- frezowanie nawierzchni,

- remont cząstkowy nawierzchni,

- wymiana warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni,

- uzupełnienie i wymiana oznakowania poziomego i pionowego.  

 

Przypominamy, że informacji dotyczących sytuacji na drogach zarządzanych przez GDDKiA udzielają całodobowo dyżurni Punktów Informacji Drogowej pod ogólnopolskim numerem 19 111 (w przypadku niektórych sieci komórkowych, konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0) lub bezpośrednio PID w Poznaniu, tel.: 61 864 63 53.