Umowy na remont trzech mostów

Podpisaliśmy umowy na remont trzech obiektów mostowych w ciągu DK9 (m. Nowa Dęba), DK73 (m. Klecie) i DK94 (m. Radymno).Remont mostu przez rz. Dęba w m. Nowa Dęba, w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów w km 142+657.

Wykonawca: PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna – Partner Konsorcjum 

Kwota: 1 587 868,68 zł

Termin realizacji zamówienia: październik 2020 r.

Roboty budowalne są konieczne do wykonania z uwagi na obecne uszkodzenia nawierzchni jezdni, urządzeń dylatacyjnych, nawierzchni kap chodnikowych i innych elementów wyposażenia elementów obiektu tj. bariery, gzymsy oraz ubytki betonu.

GDDKiA   GDDKiA 

 

Remont mostu przez rz. Gogołówka w m. Klecie w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło w km 149+546.

Wykonawca: MG Infrastruktura Marian Wołczyk

Kwota:  1 337 153,16 zł

Termin realizacji zamówienia: październik 2020 r.

Roboty budowalne są konieczne do wykonania z uwagi na obecne uszkodzenia nawierzchni jezdni, chodników, gzymsów i elementów wyposażenia elementów obiektu tj. bariery, gzymsy oraz ubytki betonu.

GDDKiA   GDDKiA 

 

Remont mostu przez rz. San w m. Radymno w ciągu drogi krajowej nr 94 (dawna DK4) Jędrzychowice – Korczowa w km 667+477.

Wykonawca: PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna – Partner Konsorcjum 

Kwota: 3 224 844,11 zł

Termin realizacji zamówienia: październik 2020 r.

Roboty budowalne są konieczne do wykonania z uwagi na obecne uszkodzenia nawierzchni jezdni, kap chodnikowych, i innych elementów wyposażenia elementów obiektu tj. system odwodnienia, bariery, deski gzymsowe, balustrady.

GDDKiA   GDDKiA 

 

  

Celem remontu w/w trzech mostów jest odtworzenie ich stanu pierwotnego, a nie bieżąca konserwacja. Prace remontowe nie zmienią istniejących parametrów obiektów. Remont obiektów przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.