Rusza budowa obwodnicy Wyszkowa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w poniedziałek, 27 lutego, podpisane zostały kontrakty na budowę i nadzór nad realizacją obwodnicy Wyszkowa w ciągu drogi krajowej S8 (Warszawa-Białystok). Wartość inwestycji to ponad 67 mln euro, a koszt nadzoru wyniesie ponad 4 mln euro. Oba kontrakty są współfinansowane w ramach Funduszu Spójności Unii Europejskiej w wysokości 83%.

Obwodnica Wyszkowa to jeden z trzech elementów szerszego zadania – budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Radzymin – Wyszków wraz z obwodnicą Wyszkowa.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ok. 36 km odcinka istniejącej, w większości jednojezdniowej drogi krajowej nr 8, bez kontroli dostępu, o dużym obciążeniu ruchem na dwujezdniową drogę ekspresową z dostępem jedynie w węzłach. Przebudowa będzie mieć miejsce na odcinku od Radzymina (koniec obwodnicy Radzymina) do  Wyszkowa, wliczając w to budowę obwodnicy Wyszkowa oraz nową przeprawę mostową na Bugu.. Ta część drogi krajowej nr 8 (przyszłej S8) jest częścią międzynarodowej drogi E67.

Przedsięwzięcie składa się z trzech oddzielnych zadań:

  1. Budowa dwujezdniowej obwodnicy Wyszkowa (ok.12,8 km) po nowym śladzie z budową nowej przeprawy mostowej na Bugu (ok.600m)
  2. Przebudowa istniejącej drogi krajowej numer 8 na odcinku od końca obwodnicy Radzymina do początku  projektowanej  obwodnicy  Wyszkowa na jezdnię  drogi ekspresowej wraz z dobudową nowej drugiej jezdni (17,3 km),
  3. Rehabilitacja nawierzchni istniejącej dwujezdniowej obwodnicy miasta Radzymina (m.in. wymiana warstw bitumicznych nawierzchni i ułożenie nowej górnej podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej na dolnym podkładzie).

Projekt przewiduje m.in. budowę 6 wiaduktów, 7 przejazdów nad drogą ekspresową, 10 przejść pod drogą ekspresową dla dróg lokalnych i dzikich zwierząt, 2 kładki dla pieszych na terenie wsi, budowę/przebudowę sąsiadujących dróg krajowych, lokalnych i gminnych, budowę dróg dojazdowych wzdłuż drogi ekspresowej, przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, budowę urządzeń ochrony środowiska.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na jesień 2008 roku.