Obwodnica Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73


Stan prac przygotowawczych:
Dla inwestycji prowadzone są obecnie prace przygotowawcze mające na celu wybór potencjalnych wariantów przebiegu obwodnic w ciągu DK 73. Oprócz tego planowana jest równolegle przebudowa drogi krajowej nr 73 pomiędzy Pilznem a Jasłem.
 

Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2022 r.
 

Cel realizacji inwestycji:

Podstawowym celem budowy obwodnicy Pilzna wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z kierunków wschodniego i zachodniego, czyli podróżujących drogą krajową nr 94 oraz autostradą A4 a udających się w kierunku południowym tj. w kierunku Jasła i dalej Krosna. Przebieg dk 73 łączy korytarz transportowy dk 94/A4 z drogą krajową nr 28 stanowiącą główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji tej obwodnicy, ruch tranzytowy powinien się znacząco zmniejszyć w centrum miejscowości.

 

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP długości ok. 2,6 km, w tym budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond), budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę jednego mostu i jednego wiaduktu, budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia drogowego, organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

 

Dla przedmiotowej inwestycji złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w dniu 28.07.2020r.