Mamy już wszystkie decyzje ZRID na budowę dolnośląskiego odcinka S3

Wojewoda Dolnośląski wydał dzisiaj decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S3 od węzła Kamienna Góra (z węzłem) do granicy państwa (Lubawka).Decyzja umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawcy rozpoczęcie prac po przekazaniu placu budowy.

 

Odcinek S3 pomiędzy Kamienna Góra, a granicą państwa w Lubawce ma długość ok. 15,3 km. Realizowany jest w systemie "Projektuj i buduj" przez konsorcjum firm Mosty Łódź (lider) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego z Torunia (partner) na podstawie umowy zawartej 17 października 2018 r.

 

Więcej informacji o zadaniu TUTAJ 

 

W ramach zadania wybudowana zostanie droga ekspresowa o przekroju 2x2 pasy ruchu, a także węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka.

 

Przedmiot zamówienia, poza przebudową istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej, obejmuje budowę:

- 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S3,

- 5 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych,

- 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów).

 

Kalendarium

Etap prac przygotowawczych:

2002 - opracowano „Studium Techniczno-Ekonomiczne przebiegu drogi ekspresowej S3 na terenie województwa dolnośląskiego od rejonu miejscowości Nowe Miasteczko do przejścia granicznego k/m Lubawka”

2003 - odbyło się uzupełniające posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad

2005-2010 - opracowanie Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica-Lubawka

2010 - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica (węzeł A4) – Lubawka (granica państwa)”

2010-2013 - wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn. „Budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka”

2016 - uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica-Lubawka od km 67+650 do granicy państwa z drogą R11 (strona czeska)

2017 - wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawców robót budowlanych oraz Wykonawców nadzoru inwestorskiego dla Zadania III i Zadania IV drogi ekspresowej S3 Bolków-granica państwa. Realizację inwestycji przewidziano w systemie „Projektuj i buduj”.

 

Etap robót budowlanych:

17 października 2018 r. - podpisano umowę na realizację drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa (Lubawka)

19 grudnia 2019 r. - do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa (Lubawka)

31 sierpnia 2020 r. - Wojewoda Dolnośląski wydał ZRID dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła) do granicy państwa (Lubawka)

2020-2022 - lata realizacji

 

Informacje o drodze ekspresowej S3 na odcinku od Bolkowa (bez węzła) do Kamiennej Góry (bez węzła) można znaleźć TUTAJ