Podpisana jest umowa na kontynuację budowy estakady, na S7 w Lubniu.

1 września 2020 r. podpisaliśmy umowę na kontynuację budowy estakady, w ciągu S7 na odcinku Lubień – Naprawa z dotychczasowym wykonawcą, polską firmą TBM z Grzybna w woj. pomorskim. W ciągu 7 dni przekazany zostanie plac budowy.W ramach umowy wykonawca ma dokończyć budowę estakady w ciągu S7 Lubień – Naprawa zgodnie z wydaną decyzją ZRID, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i dokonać odbioru robót budowlanych po ich zakończeniu. Koszt prac po negocjacjach wyceniony został na 42 229 809,81 zł brutto. Termin zakończenia robót określono na 12 miesięcy i 15 dni od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji wliczony zostanie okres zimowy (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, po zakończonej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Firma TBM budowała estakadę w Lubniu jako podwykonawca konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING. Wstrzymała prace z powodu zalegania z płatnościami przez wykonawcę. 17 lipca 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z konsorcjum IDS-BUD i ALTIS-HOLDING ponieważ mobilizacja wykonawcy nie wskazywała na możliwość zakończenia budowy prawej jezdni S7 Lubień – Naprawa w terminie określonym, w aneksie do umowy czyli do końca października 2020 r. 28 sierpnia 2020 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłaliśmy ogłoszenie o przetargu na kontynuację budowy S7 Lubień – Naprawa.

 

Budowa S7 Lubień-Rabka Zdrój prowadzona jest w trudnych warunkach geologicznych. Góry zbudowane są z tzw. fliszu karpackiego czyli niejednorodnych skał przemieszanych ze sobą.

 

Przed podpisaniem umowy na kontynuację budowy estakady przeprowadzone były badania ciągłości pali, pod podpory estakady. Badania nie wykazały żadnych uszkodzeń i przemieszczeń pali. Zachowana jest ich ciągłość i nośność. Do wykonania pozostała jedna podpora obiektu i sześć przęseł.