Białobrzegi-Jedlińsk - kontrakt na nadzór
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na nadzór nad projektem przebudowy drogi nr 7 na odcinku Białobrzegi-Jedlińsk.

Kontrakt podpisano z firmą Scott Wilson. Czas realizacji przedmiotu umowy wynosi 35 miesięcy. Wartość kontraktu wynosi 6,7 mln złotych brutto.

Planowana rozbudowa drogi krajowej nr 7 jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa drogi ekspresowej nr S7 z Warszawy przez Radom do Krakowa.

Przedsięwzięcie obejmuje:

 • rozbudowę istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 7 na odcinku: od końca obwodnicy Białobrzegów do skrzyżowania w miejscowości Kępiny i przystosowanie jej do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej,
 • rozbudowę istniejącej jednojezdniowej drogi krajowej nr 7 na odcinku: od skrzyżowania Kępiny do Jedlińska i przystosowanie jej do parametrów dwujezdniowej drogi głównej ruchu przyspieszonego.

Po zakończeniu realizacji projektu przewiduje się: wzrost nośności nawierzchni do 115 kN/oś, wzrost przepustowości analizowanego odcinka, spadek liczby wypadków i ofiar śmiertelnych, spadek kosztów eksploatacji pojazdów, spadek kosztów czasu i wypadków oraz spadek kosztów emisji spalin.

Ponadto należy się spodziewać poprawy warunków do rozwoju inwestycji w obszarze powiatu białobrzeskiego, co z kolei zwiększy liczbę nowych miejsc pracy w sektorach innych niż rolnictwo. Dzięki lepszej komunikacji i dostępności poprawi się też poziom życia mieszkańców regionu. Nowe parametry techniczne drogi i poprawa jej bezpieczeństwa znacząco wpłynie na wzrost komfortu jazdy podróżujących.

Umowa na roboty budowlane jest planowana do podpisania w ciągu najbliższego miesiąca.

Całkowita wartość projektu wynosi około 490 mln złotych, z czego około 75% będzie dofinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach SPOT realizuje 12 innych projektów. Są to:

 1. Przebudowa drogi krajowej numer 68 na odcinku Kukuryki - Wólka Dobryńska - www.Kukuryki.pl
 2. Przebudowa drogi krajowej numer 3 na odcinku Sulechów - Racula - www.SPOT.Racula.pl
 3. Budowa obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi krajowej numer 10 - www.iue.pl/kmz
 4. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Elbląg - Jazowa www.Jazowa-Elblag.pl
 5. Budowa autostrady A6 na odcinku Klucz - Kijewo - www.iue.pl/a6
 6. Budowa obwodnicy miejscowości Hrebenne - www.hrebenne.pl
 7. Przebudowa drogi krajowej numer 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki
 8. Budowa obwodnicy i mostu w Puławach - www.pulawymost.pl
 9. Modernizacja autostrady A4 na odcinku Balice - Opatkowice
 10. Obwodnica Grójca w ciągu drogi krajowej numer 7
 11. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Grójec - Białobrzegi
 12. Przebudowa 25 niebezpiecznych skrzyżowań

Całkowita wartość tych projektów wynosi niemal 3 miliardy złotych, z czego ponad 2 mld pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, a reszta ze źródeł Krajowego Funduszu Drogowego.