Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Wielka Łąka
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogami powiatowymi 209 i 212 w miejscowości Wielka Łąka w województwie kujawsko-pomorskim. Kontrakt zawierany jest z firmą NCC Road Polska z Wrocławia. Kwota umowy brutto wynosi 1,07 mln zł. 61 % tej kwoty sfinansuje Unia Europejska w ramach Sektorowego programu Operacyjnego Transport.

mWielkaLAka.JPG  Skrzyżowanie znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 15 na odcinku pomiędzy Toruniem a Kowalewem Pomorskim w miejscowości Wielka Łąka. W tym miejscu droga główna krzyżuje się z drogami powiatowymi nr 2102C nr 2105C.
Miejsce to charakteryzuje się dużą ilością kolizji, które stanowią blisko 90% wszystkich zdarzeń drogowych notowanych na tym terenie. Do podstawowych przyczyn wypadków leżących po stronie kierujących pojazdami, zalicza się nieprzestrzeganie ograniczenia prędkości jak również wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez pojazdy włączające się do ruchu z wlotów podporządkowanych.

Planowany zakres przebudowy analizowanego skrzyżowania obejmuje w szczególności:

 • wydzielenie lewoskrętów na drodze krajowej nr 15,
 • skanalizowanie wlotów podporządkowanych,
 • zmianę kąta krzyżowania się dróg (90 stopni),
 • zmianę przekroju poprzecznego drogi krajowej – dodanie obustronne opasek oraz pasa lewoskrętu,
 • zmianę łuku poziomego DK 15,
 • wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni,
 • przełożenie istniejącego chodnika,

Przebudowa skrzyżowania poprawi jego klarowność, a także parametry techniczne, co pozwoli znacznie zmniejszyć kolizyjność i uciążliwość dla kierowców.

Cały projekt zgłoszony do współfinansowania ze SPOT zakłada przebudowę 25 niebezpiecznych skrzyżowań w całej Polsce. Zostały one wybrane po szczegółowych analizach ruchu i wypadkowości. Prace te zakładają między innymi ograniczenie prędkości i uspokojenie ruchu w obszarze skrzyżowania, wzrost czytelności układu skrzyżowania, maksymalne rozdzielenie i ograniczenie liczby punktów kolizji na skrzyżowaniu, poprawę przepustowości i płynności ruchu na skrzyżowaniu, a także zapewnienie właściwych (bezpiecznych) warunków ruchu pieszych w obrębie skrzyżowania.

Koszt realizacji całego projektu wynosi 71 mln złotych. 61% tej kwoty pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach SPOT realizuje 12 innych projektów. Są to:

 1. Przebudowa drogi krajowej numer 68 na odcinku Kukuryki - Wólka Dobryńska - www.Kukuryki.pl
 2. Przebudowa drogi krajowej numer 3 na odcinku Sulechów - Racula - www.SPOT.Racula.pl
 3. Budowa obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi krajowej numer 10 - www.iue.pl/kmz
 4. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Elbląg - Jazowa www.Jazowa-Elblag.pl
 5. Budowa autostrady A6 na odcinku Klucz - Kijewo - www.iue.pl/a6
 6. Budowa obwodnicy miejscowości Hrebenne
 7. Przebudowa drogi krajowej numer 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki
 8. Budowa obwodnicy i mostu w Puławach
 9. Modernizacja autostrady A4 na odcinku Balice - Opatkowice
 10. Obwodnica Grójca w ciągu drogi krajowej numer 7
 11. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Grójec - Białobrzegi
 12. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk

Całkowita wartość tych projektów wynosi niemal 3 miliardy złotych, z czego ponad 2 mld pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, a reszta ze źródeł Krajowego Funduszu Drogowego.