DK1 między Podwarpiem a Dąbrowa Górniczą stanie się drogą ekspresową S1

Podpisaliśmy kolejną w tym roku umowę na realizację drogi ekspresowej S1 w województwie śląskim. Tym razem umowa dotyczy przebudowy prawie 7-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 1 na odcinku Podwarpie - Dąbrowa Górnicza. Łącznie w realizacji mamy już ponad 52 km drogi ekspresowej S1.Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex. Zobowiązała się do wykonania prac projektowych i robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych. Czas projektowana nie jest objęty tym wyłączeniem. Całość zadania zrealizuje za kwotę 282 122 728,56 zł.

 

Wytrzyma nacisk 11,5 t/oś GDDKiA 

Wykonawca w ramach inwestycji będzie musiał przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 t/oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wybudowany węzeł Ząbkowice oraz przebudowany węzeł Pogoria. W ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto wykonane będą drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

 

Ekspresowe połączenie w województwie śląskim

Droga ekspresowa S1 na odcinku od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej przebiegać będzie po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km.

 

Stanie się ona nie tylko ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się bowiem w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25, czyli „osi drogowej Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.

 

S1 w realizacji i przetargu S1 w realizacji i przetargu

Aby dokończyć całą arterię, potrzebne jest zakończenie budowy drugiej jezdni wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko - Podwarpie, budowa nowej obwodnicy Węgierskiej Górki (umowę podpisaliśmy 10 października 2019 r.), wybudowanie po nowym śladzie drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Bielsko-Biała. 14 maja br. podpisaliśmy umowę na budowę odcinka od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic, 3 sierpnia br. podpisaliśmy umowę na budowy odcinka od Dankowic do Bielska-Białej. Rozstrzygnięcie dla północnego odcinka biegnącego od Mysłowic do Oświęcimia już wkrótce. 

 

S1 - lata realizacji

Pyrzowice - Podwarpie o długości 9,72 km: listopad 2018 r. - kwiecień 2021 r.

Podwarpie - Dąbrowa Górnicza o długości 6,95 km: wrzesień 2020 r. - listopad 2023 r.

Węzeł Kosztowy (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) o dł. 12,87 km w postępowaniu przetargowym, planowany okres realizacji: 2020 r. - 2024 r.

Węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice o długości 15,17 km: maj 2020 r. - sierpień 2023 r.

Dankowice - węzeł Suchy potok (z węzłem) o długości 12,02 km: sierpień 2020 r. - listopad 2023 r.

Przybędza - Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki) o długości 8,5 km: październik 2019 r. - sierpień 2023 r.

 

Kalendarium

16 grudnia 2019 r. - ogłoszenie przetargu

17 marca 2020 r. - otwarcie ofert

11 września 2020 r. - podpisanie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj”

2020-2023 - lata realizacji

 

O tej inwestycji dowiesz się wcześniej z naszych wcześniejszych komunikatów:

 

Bądź na bieżąco z komunikatami GDDKiA. Obserwuj nas w mediach społecznościowych Facebook i Twitter.