Remont DK11 na odcinku Kotlin – Suchorzew – Piekarzew

 Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe dotyczące remontu ponad 3,5 kilometrowego odcinka DK11 Kotlin – Suchorzew – Piekarzew. Termin składania ofert został wyznaczony na 29 września br. do godz. 11:45.Przedmiotem zamówienia jest remont drogi krajowej nr 11 na odcinkach:
- Kotlin – Suchorzew dł. 1,650 km,
- Piekarzew - Kowalew od km dł. 0,330 km,
- w m. Piekarzew dł. 1,370 km.

 

W ramach remontu poszczególnych odcinków DK11 przewiduje się wykonanie następujących robót :

- przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego wyniesienie w teren oraz całodobowe utrzymanie oznakowania na czas robót,

- frezowanie nawierzchni,

- remont cząstkowy nawierzchni,

- wymiana podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni,

- uzupełnienie i wymiana oznakowania poziomego i pionowego.  

 

Przypominamy, że informacji dotyczących sytuacji na drogach zarządzanych przez GDDKiA udzielają całodobowo dyżurni Punktów Informacji Drogowej pod ogólnopolskim numerem 19 111 (w przypadku niektórych sieci komórkowych, konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0) lub bezpośrednio PID w Poznaniu, tel.: 61 864 63 53.