Przebudowa skrzyżowania w Ełku
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umowy na przebudowę skrzyżowania ulicy Suwalskiej z ulicą Łukasiewicza w ciągu drogi krajowej nr 16 w Ełku. Wykonawcą kontraktu będzie konsorcjum Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Ełku i Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego z Pisza.

melk.JPG  Wartośc kontraktu wynosi 750 tysięcy złotych, z czego 61% sfinansuje Unia Europejska w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Zasadniczym problemem właściwego funkcjonowania skrzyżowania drogi krajowej nr 16 z drogą powiatową nr 5049N w Ełku jest niski poziom bezpieczeństwa ruchu w obrębie oraz sąsiedztwie obiektu.

Do podstawowych przyczyn niskiego stanu bezpieczeństwa, należą:

 • położenie skrzyżowania w centrum miasta (gęsta zabudowa, bliskie sąsiedztwo szkoły, budynków mieszkalnych) na długim odcinku prostym drogi krajowej nr 16, który „zachęca” kierowców do jazdy z dużą prędkością,
 • występowanie w obrębie skrzyżowania licznych wjazdów indywidualnych i komercyjnych,
 • zły stan techniczny nawierzchni jezdni, wjazdów bramowych i chodników,
  duże natężenia ruchu pieszego,
 • liczne sytuacje wymuszenia pierwszeństwa przejazdu,
 • niewidoczne oznakowanie poziome na obydwu ulicach, utrudniające czytelność i sprawne poruszanie się w obrębie skrzyżowania.

Zasadniczymi elementami składowymi przebudowy są:

 • budowa dodatkowego pasa ruchu
 • budowa wysp środkowych
 • budowa chodników i ścieżek rowerowych,
 • budowa przejścia dla pieszych
 • budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Wdłuż drogi wykonana zostanie wyspa rozdzielająca, która zapobiegnie licznym wymuszeniom pierwszeństwa przejazdu, powodowanym przez włączające się do ruchu pojazdy.

 

melk_mapa.JPG  Cały projekt zgłoszony do współfinansowania ze SPOT zakłada przebudowę 25 niebezpiecznych skrzyżowań w całej Polsce. Zostały one wybrane po szczegółowych analizach ruchu i wypadkowości. Prace te zakładają między innymi ograniczenie prędkości i uspokojenie ruchu w obszarze skrzyżowania, wzrost czytelności układu skrzyżowania, maksymalne rozdzielenie i ograniczenie liczby punktów kolizji na skrzyżowaniu, poprawę przepustowości i płynności ruchu na skrzyżowaniu, a także zapewnienie właściwych (bezpiecznych) warunków ruchu pieszych w obrębie skrzyżowania.
Koszt realizacji całego projektu wynosi 71 mln złotych. 61% tej kwoty pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach SPOT realizuje 12 innych projektów. Są to:

1. Przebudowa drogi krajowej numer 68 na odcinku Kukuryki - Wólka Dobryńska - www.Kukuryki.pl
2. Przebudowa drogi krajowej numer 3 na odcinku Sulechów - Racula - www.SPOT.Racula.pl
3. Budowa obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi krajowej numer 10 - www.iue.pl/kmz
4. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Elbląg - Jazowa www.Jazowa-Elblag.pl
5. Budowa autostrady A6 na odcinku Klucz - Kijewo - www.iue.pl/a6
6. Budowa obwodnicy miejscowości Hrebenne
7. Przebudowa drogi krajowej numer 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki
8. Budowa obwodnicy i mostu w Puławach
9. Modernizacja autostrady A4 na odcinku Balice - Opatkowice
10. Obwodnica Grójca w ciągu drogi krajowej numer 7
11. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Grójec - Białobrzegi
12. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk

Całkowita wartość tych projektów wynosi niemal 3 miliardy złotych, z czego ponad 2 mld pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, a reszta ze źródeł Krajowego Funduszu Drogowego.