Otwarcie drogi ekspresowej S-1 na odcinku Pyrzowice - Podwarpie - II etap
W poniedziałek 20 listopada oddano do ruchu drogę ekspresową S-1 na odcinku Pyrzowice–Podwarpie (II etap) o długości 9,5 km. Wartość zrealizowanego kontraktu to 140 mln złotych.

Kontrakt finansowany był w 100% z Krajowego Funduszu Drogowego.

Przedsięwzięcie obejmowało budowę drogi ekspresowej S-1 na odcinku od węzła „Podwarpie” na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 1 i 86 do lotniska w Pyrzowicach – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 913. Docelowo droga S-1 będzie wydłużona do autostrady A-1, co zapewni skomunikowanie mieszkańców całego województwa z lotniskiem.

Zakres robót wykonanych w ramach budowy II etapu:

  • roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów,
  • roboty drogowe – wykonanie mas bitumicznych,
  • obiekty inżynieryjne – wybudowane zostało 11 obiektów mostowych (6 obiektów mostowych w ciągu drogi i 5 obiektów nad drogą S-1), 2 estakady techniczne i 1 przepust,
  • wykonano budowę i przebudowę elementów infrastruktury takich jak oświetlenie uliczne, linie telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, sieci gazowe,
  • oznakowanie pionowe i poziome.

Od października 2004 roku kierowcy korzystają już z I etapu drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie. Wartość tego kontraktu wynosiła 21,5 mln Euro, z czego 15,2 mln euro pochodziło ze środków UE - Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza.