Droga krajowa nr 81 Drogomyśl - Harbutowice - otwarcie ofert
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że otwarto oferty w przetargu na przebudowę drogi krajowej nr 81 na odcinku Drogomyśl - węzeł Harbutowice. Długość odcinka wynosi 10,5 km, a kosztorys 97,5 mln złotych.

Lista złożonych ofert - zobacz