Coraz bliżej zakończenia budowy A1 Częstochowa Blachownia - Częstochowa Północ

Podpisujemy umowę na dokończenie budowy wiaduktu autostradowego oraz 460 m jezdni autostrady w ramach budowy autostrady A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia.Wykonawcą zadania jest firma STRABAG. Zobowiązała się ona wykonać je w ciągu 9 miesięcy za kwotę 11 435 417,58 zł. Do czasu realizacji robót, tj. czasu na ukończenie, nie będzie się wliczało okresów zimowych, które umownie przyjęto, że będą trwały między 15 grudnia a 15 marca. 

  

Zadanie dla wykonawcy 

Zamówienie obejmuje dokończenia wiaduktu autostradowego (WA352) z wykorzystaniem, składowanych na placu prefabrykacji w rejonie węzła Częstochowa Północ, belek prefabrykowanych VFT oraz wykonanie robót drogowych na jezdni głównej w rejonie obiektu, a po wykonaniu tych prac budowlanych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

  

W ramach tego zadania wykonawca zrealizuje m.in.: 

  • roboty związane z wytyczeniem i obsługą geodezyjną budowy obiektu; 
  • przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie; 
  • wykonanie robót w zakresie montażu konstrukcji stalowej, izolacji, odwonienia i drenażu; 
  • przeprowadzenie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego obiektu; 
  • wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych obiektu; 
  • montaż słupów oświetleniowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 
  • roboty nawierzchniowe (część najazdu i nawierzchni na obiekcie), w tym wykonanie nasypów, wykopów, ulepszenia podłoża, roboty nawierzchniowe z betonu asfaltowego i betonu cementowego. 

Na autostradowej obwodnicy Częstochowy trwają jeszcze roboty 

Przypominamy, że pomimo dopuszczenia do ruchu tego odcinka drogi wciąż trwają prace wykończeniowe przy realizacji tej inwestycji. Pod koniec sierpnia br. zakończono prace umożliwiające podniesienie prędkości na odcinku Częstochowa Blachownia - Częstochowa Jasna Góra (https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38925/Zmiany-w-ruchu-na-autostradowej-obwodnicy-Czestochowy).    

  

Ponadto trwa budowa oświetlenia na węzłach Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra i Częstochowa Blachownia oraz w rejonach Miejsc Obsługi Podróżnych Wierzchowisko i Gorzelanka - roboty te będą zrealizowane do końca roku.    

  

Do zrealizowania na tym odcinku pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Wykonane zostaną również roboty melioracyjne, prace wykończeniowe w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni, a także wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.   

  

Wybudujemy Miejsca Obsługi Podróżnych i Obwód Utrzymania Autostrady 

W ramach inwestycji powstaną jeszcze MOP-y Gorzelanka Wschód, Gorzelanka Zachód, Wierzchowisko Wschód, Wierzchowisko Zachód i OUA Lgota. 4 sierpnia br. otworzyliśmy oferty w przetargu na ich budowę. Ostatnim przetargiem dla tego odcinka autostrady A1 będzie postępowanie, które wyłoni wykonawcę robót wykończeniowych (https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38648/11-chetnych-do-budowy-Miejsc-Obslugi-Podroznych-na-Autostradowej-Obwodnicy-Czestochowy). Komisja przetargowa analizuje złożone oferty. 

  

Po wybudowaniu wszystkich jej odcinków A1 będzie miała 564 km długości i połączy porty Trójmiasta z granicą Polski i Republiki Czeskiej w Gorzyczkach. Autostrada A1 jest częścią VI paneuropejskiego korytarza transportowego oraz międzynarodowej trasy E75. Pokrywa się także z historycznym przebiegiem szlaku bursztynowego.

GDDKiA