Budowa mostu w Puławach - strona internetowa projektu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza do odwiedzenia strony internetowej projektu budowy obwodnicy Puław wraz z budową nowego mostu przez Wisłę. Ne stronie znajdziemy informacje dotyczące projektu – wykonawców, opis warunków technicznych i naturalnych i opis robót.

Oprócz tego można tu znaleźć zdjęcia z poszczególnych etapów robót i komunikaty dotyczące utrudnień w ruchu. Strona znajduje się pod adresem www.pulawymost.pl.

mTABLICA.jpg  Budowa obwodnicy Puław wraz z nowym mostem przez rzekę Wisłę jest częścią dużego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa drogi ekspresowej nr S12 z Radomia do Lublina. Docelowo zmodernizowana droga krajowa nr 12 na odcinku Radom – Lublin (wraz z północną obwodnicą Puław) będzie dwujezdniową drogą ekspresową.

W realizowanej obecnie części projektu wybudowana będzie droga długości 12 km wraz z nowym mostem przez Wisłę. Nowy most całkowitej długości 1038,2 m i rozpiętości głównego, łukowego przęsła nurtowego 212 m znacznie przekracza dotychczasowe krajowe osiągnięcia w tym zakresie.

mMOST-PRZEZ-RZ.jpg  Koszt robót budowlano-montażowych wynosi ok. 311 mln zł, wartość zarządzania i nadzoru to 14 mln zł. 75% tych kosztów sfinansuje Unia Europejska w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Planowany okres realizacji projektu wynosi 25 miesięcy. Zakończenie robót planowane jest na II kwartał 2008 roku.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Robót Mostowych „Mosty – Łódź” S.A. (lider konsorcjum), Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH i Vistal Sp. z o.o.

Nadzór nad realizacją zadania sprawuje konsorcjum firm: Scott Wilson & Co. Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce (lider konsorcjum), Menedżer Budownictwa inż. Józef Kołosowski, Inwestycje Budownictwo, Handel „Invest-Complex” Sp. z o.o., MBI – Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o., Pracownia Projektowa „Promost Consulting”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach SPOT realizuje 12 innych projektów. Są to:

 1. Przebudowa drogi krajowej numer 68 na odcinku Kukuryki - Wólka Dobryńska - www.Kukuryki.pl
 2. Przebudowa drogi krajowej numer 3 na odcinku Sulechów - Racula - www.SPOT.Racula.pl
 3. Budowa obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi krajowej numer 10 - www.iue.pl/kmz
 4. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Elbląg - Jazowa www.Jazowa-Elblag.pl
 5. Budowa autostrady A6 na odcinku Klucz - Kijewo - www.iue.pl/a6
 6. Budowa obwodnicy miejscowości Hrebenne – www.hrebenne.pl 
 7. Przebudowa drogi krajowej numer 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki 
 8. Modernizacja autostrady A4 na odcinku Balice - Opatkowice
 9. Obwodnica Grójca w ciągu drogi krajowej numer 7
 10. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Grójec - Białobrzegi
 11. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk
 12. Przebudowa 25 niebezpiecznych skrzyżowań

Całkowita wartość tych projektów wynosi niemal 3 miliardy złotych, z czego ponad 2 mld pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, a reszta ze źródeł Krajowego Funduszu Drogowego.